20:51 |08/09/2019

Hướng dẫn xem và tải hóa đơn điện tử VNPT chi tiết nhất


Từ tháng 4/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh tại 57 tỉnh/thành thuộc trung ương sẽ bắt buộc áp dụng Hoá đơn điện tử theo Quyết định 206/QĐ-BTC 2022 của Bộ Tài chính. Với các khách hàng đang sử dụng hoá đơn điện tử VNPT Invoice, VNPT dành tặng ưu đãi miễn phí hoàn toàn và giữ nguyên số lượng hóa đơn chưa phát hành khi chuyển sang hệ thống theo Thông tư 78 (TT78). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết cách thức nâng cấp Hoá đơn điện tử theo TT78 cho các khách hàng của VNPT Invoice.

Để thực hiện nâng cấp hoá đơn điện tử VNPT Invoice theo TT78, Quý khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống TT32 bằng tài khoản đã được cung cấp

Khách hàng truy cập theo đường link được thông báo, thực hiện đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp.

Sau khi đăng nhập, trên giao diện trang chủ, hệ thống hiển thị thông báo đường link truy cập hệ thống hoá đơn điện tử theo TT78. Khách hàng nhấn vào link truy cập để chuyển đến giao diện Hóa đơn điện tử TT78.

Bước 2: Cấu hình dữ liệu hệ thống trước khi đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Trước khi đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử mới theo TT78, khách hàng cần cập nhật dữ liệu trên hệ thống, bao gồm thông tin về đơn vị, thông tin chữ ký số và mẫu hoá đơn.

  • Cập nhật thông tin đơn vị:

Trên thanh menu, khách hàng bấm chọn “Hệ thống” >> “Thông tin đơn vị”.

 

Trên giao diện hiển thị thông tin đơn vị, bấm nút Chỉnh sửa để cập nhật lại thông tin. Sau khi hoàn tất quá trình chỉnh sửa, đừng quên bấm “Lưu” để lưu lại thông tin đơn vị đã chỉnh sửa.

  • Cập nhật thông tin chữ ký số:

Để cập nhật thông tin về chữ ký số, trên thanh menu, khách hàng bấm chọn “Hệ thống” >> “Chữ ký số”.