17:06 09/07/2020

Bản tiếp nhận Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Bản tiếp nhận Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

Nguồn: vnpt.com.vn