Tổng đài hỗ trợ  18001166 hoặc (Mã vùng) 800126 
Liên kết 

Facebook: https://www.facebook.com/vinaphonefan/