Điều khoản chương trình - LAN TOẢ

Đối tượng của chương trình  

Khách hàng cá nhân, h gia đình đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT.

Nội dung chương trình 

 

Khi giới thiệu bạn bè/người thân cùng sử dụng dịch vụ Internet của VNPT, Quý khách hàng nhận ngay 100.000đ/01 lần giới thiệu thành công.  Tổng tiền hoa hồng môi giới mà một khách hàng có thể được nhận trong tháng: Tối đa dưới 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

- Hoa hồng được bù trừ ngay vào hóa đơn sử dụng hàng tháng. 

- Nếu số tiền hoa hồng môi giới khách hàng được nhận/ tháng > số tiền cước phải nộp của khách hàng/ tháng: Áp dụng tiếp vào các tháng sau (Nếu khách hàng hủy đường Internet, thì tiền hoa hồng môi giới bị hủy theo). 

- Tháng n chi tr cho phiếu giới thiệu đủ điều kiện trong tháng n-1. Trong đó n-1 là tháng hoàn công bàn giao thuê bao giới thiệu.

Dịch v/Gói cước áp dụng

Home Internet, Home TV, Home Combo (Trong đó phải có đường Internet cáp quang lắp đặt mới

 Thời gian

 Từ 15/05/2020 – 30/09/2020

Kênh tiếp nhận phiếu đăng ký

App My VNPT hoặc Tại đây

Địa bàn áp dụng

Toàn quốc

Điều kiện giới thiệu thành công 

 

- Ngày giới thiệu khách hàng lắp mới: Nằm trong thời gian diễn ra chương trình

- Thời gian lắp đặt/ bàn giao: Trong thời gian diễn ra chương trình hoặc trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

- Khách hàng sử dụng gói cước thanh toán trước từ 06 tháng trở lên.

- Người giới thiệu có đường Internet nằm trong cùng tỉnh/thành phố với người được giới thiệu.