Hệ thống quản lý Video, Camera thông minh VNPT iVMS

Hệ thống quản lý Video, Camera thông minh VNPT iVMS

VNPT iVMS là nền tảng quản lý giám sát tập trung Camera, VMS khác nhau trên cùng một dashboard với nhiều tiện ích cho người dùng, hỗ trợ các chuẩn streaming như RTSP, MP4, HLS, WebRTC…., cho phép kết nối với các hệ thống quản lý camera khác, nhằm quản lý tập trung các camera, tiến tới thay thế các hệ thống quản lý camera cũ.

1. Các chức năng chính

 • Quản lý luồng camera, giám sát trạng thái hiện thời của camera, cấu hình luồng input/output
 • Cho phép recording ra file mp4 vào ở cứng trên server hoặc cloud.
 • Restream nhiều định dạng khác nhau: RTSP, HSL, MPEGTS over Websocket.
 • Cho phép download file mp4 xem playback từ phía client nhanh chóng và tiện ích.
 • Website quản lý cầu hình camera, PTZ
 • Website Super Admin quản lý phân quyền, cấu hình hệ thống VNPT iVMS, account truy cập VNPT iVMS, quản lý token get Streaming, download file video.

2. Đặc điểm, công nghệ nổi bật

 • Hệ thống API điều khiển, chức năng: lấy luồng stream online camera.v.v
 • Xây dựng các bộ Adapter/API hỗ trợ tích hợp triển khai
 • Quản trị cho phép quản lý hệ thống VNPT iVMS, cấu hình theo yêu cầu khách hàng.
 • Tối ưu hệ thống video, hình ảnh, cho phép điều chỉnh hình ảnh truyền đi tuỳ thuộc vào chất lượng đường truyền.

3. Lợi ích dịch vụ

 • Giám sát tập trung các luồng Stream các camera theo Dashboard mong muốn.
 • Hỗ trợ lưu trữ tập trung và xem lại các video của camera khi cần.
 • Giúp giám sát được hạ tầng đang sử dụng.
 • Quản lý được các camera theo địa điểm nhóm và cấu hình chế độ, chức năng hoạt động của camera.

4. Đối tượng khách hàng

 • Sở ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu cần quản lý camera giám sát tại đơn vị mình.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về dịch vụ, Qúy khách vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ TTKD VNPT Tỉnh/TP