Hệ thống truyền thông thông minh (VNPT ICS)

Hệ thống truyền thông thông minh (VNPT ICS)

Hệ thống Truyền thông Thông minh phục vụ công tác thông tin cơ sở ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tổ chức sản xuất, biên tập nội dung, tiếp nhận thông tin từ Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và truyền tải thông tin tới người dân, doanh nghiệp thông qua thiết bị truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông cơ sở khác.

1. Lợi ích dịch vụ

1.1 Đối với người dân: Thông qua hệ thống loa truyền thanh, thông tin được truyền tải đến người dân nhanh hơn, sự lan tỏa rộng hơn. Từ những thông tin nắm được, người dân tiếp thu và có thể phản hồi về vấn đề mà mình quan tâm.

1.2 Đối với các cơ quan nhà nước:

  • Có một nền tảng chung để phổ biến truyên truyền và thông tin đến người dân.
  • Góp phần xây dựng thành công giải pháp chuyển đổi số, cụ thể là triển khai Đài truyền thanh cơ sở đáp yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 và hướng dẫn 1273/BTTTT-TTCS ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ TTTT.

2. Đặc điểm dịch vụ

  • Sử dụng nền tảng công nghệ 3G, 4G để truyền tải tín hiệu âm thanh, sử dụng trên hạ tầng ứng dụng viễn thông đảm bảo truyền tải nguyên viện gói tin theo yêu cầu của Bộ TT&TT.
  • Chuẩn giao tiếp giữa thiết bị với cloud thông qua giao thức MQTT. MQTT là giao thức truyền tải thông điệp phù hợp với các thiết bị IoT, đảm bảo an toàn bảo mật và giảm tải được băng thông đường truyền. - Mã hóa thiết bị, xác Thực 2 Lớp, kết nối bằng VPN, SSL/TLS, MQTTs đảm bảo an toàn bảo mật cho thiết bị đáp ứng được yêu cầu bảo mật của Bộ TT&TT.

3. Chức năng chính

  • Quản lý: đài truyền thanh, thiết bị, bản tin phát trên đài truyền thanh
  • Biên tập nội dung: Upload tập tin âm thanh, Phát trực tiếp qua micro, AI chuyển đổi văn bản, Ghép bản tin, Tiếp âm các kênh số hóa, Đặt lịch phát và tiếp âm.
  • Phân quyền: Quản trị nhóm người dùng, phân quyền nhóm người dùng, phân quyền Đài truyền thanh, Nhật ký người dùng
  • Báo cáo, thống kê: Báo cáo số lượng Đài truyền thanh, báo cáo số lượng hoạt động của cụm Loa, báo cáo số lượng bản tin đã phát theo Đài truyền thanh

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài Miễn cước 18001260 hoặc Trung tâm kinh doanh VNPT Tỉnh/TP