Phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân (VNPT HSSK)

Phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân (VNPT HSSK)

Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho mỗi người dân một bản hồ sơ điện tử theo dõi tình hình sức khỏe bản thân từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Dữ liệu sức khỏe người dân được liên thông với nhau giữa các cơ sở y tế. Khi người dân đến bất kỳ cơ sở y tế trên địa bàn để khám chữa bệnh, những thông tin liên quan đến sứckhỏe,chẩn đoán từ lần khám trước sẽ dễ dàng tìm thấy. VNPT HSSK cũng tổng hợp tình hình bệnh tật người dân giúp nhà quản lý hoạch định các chiến lược chăm sóc sức khỏe cho địa phương mình.

1. Lợi ích dịch vụ

 • Thu thập thông tin sức khỏe người dân : kết quả tiêm chủng, lịch sử khám chữa bệnh, thông tin cá nhân, tiền sử bệnh lý…
 • Cung cấp bản điện tử về tình hình sức khỏe hiện tại, các lời khuyên y tế Tổng hợp tình hình dân số, dịch tễ địa phương trên dashboad của Sở y tế, trung tâmĐối với người dân: Nắm được tình hình sức khỏe bản thân, dễ dàng chia sẻ cho bác sỹ khi đi khám chữa bệnh.
 • Có được các chỉ dẫn y tế đặc biệt khi tiêm chủng và trong giai đoạn mang thai.
 • Đối với các cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước có một nền tảng chung để nắm được tình hình y tế người dân tại địa phương.
 • Góp phần xây dựng thành công giải pháp chuyển đổi số y tế tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ quản trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. y tế Cổng thông tin, tra cứu.

2. Đặc điểm dịch vụ

 • Tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh thông qua webservice và API.
 • Dễ dàng kết nối tới các phần mềm HIS của nhiều nhà cung cấp để thu thập dữ liệu. Người dùng khám chữa bệnh tại tất cả các CSYT trong cả nước đều có thể đồng bộ dữ liệu về.
 • Bảo đảm khả năng kiểm soát truy cập của người dùng (nhân viên CNTT và nhân viên y tế) tại bất kỳ thời điểm nào, trong đó: Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết.
 • Cho phép chia sẻ hồ sơ sức khỏe công dân với các cơ sở y tế/tổ chức thông qua tiêu chuẩn quốc tế HL7.

3. Tính năng dịch vụ

 • Thu thập thông tin sức khỏe người dân : kết quả tiêm chủng, lịch sử khám chữa bệnh, thông tin cá nhân, tiền sử bệnh lý…
 • Cung cấp bản điện tử về tình hình sức khỏe hiện tại, các lời khuyên y tế
 • Tổng hợp tình hình dân số, dịch tễ địa phương trên dashboad của Sở y tế, trung tâm y tế Cổng thông tin, tra cứu

4. Lợi ích dịch vụ

 • Thu thập thông tin sức khỏe người dân : kết quả tiêm chủng, lịch sử khám chữa bệnh, thông tin cá nhân, tiền sử bệnh lý…
 • Cung cấp bản điện tử về tình hình sức khỏe hiện tại, các lời khuyên y tế Tổng hợp tình hình dân số, dịch tễ địa phương trên dashboad của Sở y tế, trung tâmĐối với người dân: Nắm được tình hình sức khỏe bản thân, dễ dàng chia sẻ cho bác sỹ khi đi khám chữa bệnh.
 • Có được các chỉ dẫn y tế đặc biệt khi tiêm chủng và trong giai đoạn mang thai.
 • Đối với các cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước có một nền tảng chung để nắm được tình hình y tế người dân tại địa phương.
 • Góp phần xây dựng thành công giải pháp chuyển đổi số y tế tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ quản trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. y tế Cổng thông tin, tra cứu.

5. Đặc điểm dịch vụ

 • Tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh thông qua webservice và API.
 • Dễ dàng kết nối tới các phần mềm HIS của nhiều nhà cung cấp để thu thập dữ liệu. Người dùng khám chữa bệnh tại tất cả các CSYT trong cả nước đều có thể đồng bộ dữ liệu về.
 • Bảo đảm khả năng kiểm soát truy cập của người dùng (nhân viên CNTT và nhân viên y tế) tại bất kỳ thời điểm nào, trong đó: Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết.
 • Cho phép chia sẻ hồ sơ sức khỏe công dân với các cơ sở y tế/tổ chức thông qua tiêu chuẩn quốc tế HL7.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài Miễn cước 18001260 hoặc Trung tâm kinh doanh VNPT Tỉnh/TP