Phần mềm Trung tâm điều hành y tế (VNPT HOC)

Phần mềm Trung tâm điều hành y tế (VNPT HOC)

VNPT HOC hoạt động như một bộ não trung tâm, kết nối các lĩnh vực thành phần tạo nên 1 bức tranh y tế tổng thể hỗ trợ cho công tác điều hành, chỉ đạo theo dõi thông tin trong lĩnh vực y tế công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh của lãnh đạo Sở Y tế Trên cơ sở dữ iệu y tế thu thập, Trung tâm thực hiện phân tích, hiển thị các hệ thống báo cáo thông minh, biểu đồ trực quan, từ đó hỗ trợ các Lãnh đạo Sở Y tế đưa ra các quyết định điều hành, chỉ đạo trong hoạt động, Y tế với thông tin đầy đủ nhất. Trung tâm điều hành Y tế bao gồm 4 phân hệ chính: ĐIều hành y tế, Cơ sở dữ liệu Y tế tập trung, Chia sẻ dữ liệu và Quản trị hệ thống.

1. Lợi ích dịch vụ

  • Quản lý tập trung dữ liệu khám, chữa bệnh của cơ sở y tế tại địa phương trên nền tảng bảo mật, dễ dàng chia sẻ và không thể sửa đổi, chống làm giả. - Cung cấp công cụ hiển thị số liệu khám chữa bệnh 1 cách trực quan
  •  Cung cấp công cụ báo cáo thống kê báo cáo cho Bộ Y Tế, Sở Y tế, Cơ sở khám bệnh
  • Hỗ trợ công tác dự báo, xây dựng kế hoạch của ngành Y tế sẽ phù hợp, sát thực tế và hiệu quả hơn. Qua đó công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh và các hoạt động khác của ngành Y tế được thực hiện tốt hơn, chất lượng hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
  • Cung cấp khả năng liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với các hệ thống của các sở, ban, ngành khác
  • Hệ thống được xây dựng bởi 02 cấu phần giải pháp: (1) Tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu và (2) Các giải pháp Hiển thị dữ liệu

2. Tính năng dịch vụ

  • Phân hệ điều hành y tế: Phân hệ cung cấp các báo cáo thống kê được hệ thống phân cấp khai thác từ Sở y tế xuống đến quận huyện phường xã. Cung cấp các chỉ tiêu y tế hiển thị, biểu diễn trên các dashboard hiển thị một cách tổng thể trực quan.
  • Phân hệ Cơ sở dữ liệu Y tế tập trung
  • Phân hệ chia sẻ dữ liệu
  • Phân hệ quản trị hệ thống

Quý khách vui lòng liên hệ  tổng đài Miễn cước 18001260 hoặc Trung tâm kinh doanh VNPT Tỉnh/TP để biết thêm chi tiết.