Dịch vụ Mega VNN

Dịch vụ Mega VNN

Là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cho phép khách hàng truy nhập Internet với tốc độ cao dựa trên công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL chạy trên cáp đồng. Tốc độ Download lên đến 8 Mbps.


Lợi ích dịch vụ:

Truy cập Internet bằng công nghệ ADSL vượt trội các hình thức truy cập Internet gián tiếp cũ như:

- Luôn luôn sẵn sàng (always on): vì số liệu truyền đi độc lập với việc gọi điện thoại/Fax, đường vào Internet của ADSL luôn sẵn sàng.

- Dễ dùng, không còn phải quay số, không vào mạng/Ra mạng, không phải trả cước nội hạt.

- Ưu điểm về tốc độ kết nối: Tốc độ là 8Mbps cho đường tải dữ liệu xuống và 640Kbps cho đường đưa dữ liệu lên mạng phù hợp hơn với người sử dụng phải thường xuyên khai thác thông tin trên Internet.

- Công nghệ ADSL có thể phục vụ cho các ứng dụng đòi hỏi phải truy cập Internet với tốc độ cao như: Giáo dục và đào tạo từ xa, xem video theo yêu cầu, trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, hội nghị truyền hình,...

- Tránh được tình trạng vẫn phải trả cước khi quên ngắt kết nối.

- Không tín hiệu bận, không thời gian chờ.

- Vẫn có thể nhận và gọi điện thoại khi đang truy nhập Internet.

Đối tượng sử dụng:

Các tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực chưa có mạng FiberVNN kết nối đến.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Để trải nghiệm và đăng ký dịch vụ trực tuyến, mời quý khách truy cập: https://onesme.vn/sme-portal/service/21/H%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-Truy%E1%BB%81n-h%C3%ACnh-VNPT-Meeting?tab=1&type=SERVICE


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự

Gói Cước Văn Phòng Data

Băng rộng doanh nghiệp

Dịch vụ Internet trực tiếp

Băng rộng doanh nghiệp

FiberVNN

Băng rộng doanh nghiệp