Dịch vụ truyền hình MyTV B2B

Dịch vụ truyền hình MyTV B2B

MyTV B2B là giải pháp cung cấp dịch vụ truyền hình cao cấp với các tính năng nổi trội, chuyên mục linh hoạt theo yêu cầu. Kết nối với hệ thống quản trị khách hàng PMS, dành cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.


MyTV B2B là giải pháp cung cấp dịch vụ truyền hình cao cấp với các tính năng nổi trội, chuyên mục linh hoạt theo yêu cầu. Kết nối với hệ thống quản trị khách hàng PMS, dành cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Để đăng ký dịch vụ online, mời quý khách truy cập tại đây