Phần mềm quản lý phòng khám và bác sĩ gia đình - VNPT Home & Clinic

Phần mềm quản lý phòng khám và bác sĩ gia đình - VNPT Home & Clinic

VNPT Home & Clinic là phần mềm hỗ trợ toàn diện cho phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân trong việc quản lý tiếp nhận, khám chữa bệnh, dược, viện phí và doanh thu một cách toàn vẹn, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Lợi ích:

 • Quản lý thông tin liên quan tới khám chữa bệnh, Dược, Chi phí và BHXH một cách khoa học, chính xác
 • Cung cấp các tiện ích: Tích hợp Chatbot, đặt lịch khám online...
 • Tối ưu chi phí cho việc lưu trữ, sổ sách, thuê nhân viên
 • Hỗ trợ phòng khám trong suốt quá trình sử dụng phần mềm

Chức năng của sản phẩm:

 • Quản lý khám chữa bệnh tại phòng khám:
 • Quản lý hệ thống (nhân viên, người dùng, nhóm người dùng, …)
 • Quản lý tiếp nhận (danh sách bệnh nhân theo phòng, kiểm tra thẻ bảo hiểm, cấp thẻ trẻ em, in phiếu tiếp nhận)
 • Quản lý khám bệnh (thể lực và dấu hiệu sinh tồn, chẩn đoán, đơn thuốc)
 • Quản lý dược, vật tư: Quản trị hệ thống, Nhập kho, Xem tồn kho, Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn, Xuất thuốc
 • Quản lý viện phí, liên thông thông tin BHXH: Bảng kê, Báo cáo BHXH, Hóa đơn điện tử, Thu viện phí, …
 • Quản lý thông tin cận lâm sàn: thông tin xét nghiệm, thông tin chẩn đoán hình ảnh
 • Tích hợp với các hệ thống khác: LIS, RIS/PACS, hóa đơn, Chatbot, đặt lịch...
Các sản phẩm tương tự Sản phẩm tương tự