Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa VNPT SmartCA

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa VNPT SmartCA
VNPT SmartCA là Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ thông tin và Truyền thông. VNPT Smart CA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm ứng, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện giao dịch ký số một cách an toàn, thân thiện
Đặc tính dịch vụ/lợi ích dịch vụ • Không sử dụng Token: khách hàng không phải sử dụng token/HSM để lưu chứng thư số và cặp khoá, tất cả được lưu trữ an toàn trên hạ tầng của VNPT. • Không cài đặt phần mềm: dịch vụ được tích hợp trực tiếp với các phần mềm, ứng dụng giúp để ký trực tiếp, khách hàng không phải cài đặt phần mềm hoặc bổ sung Plugin hỗ trợ ký số. • An toàn bảo mật: đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIADS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. • Quản lý giao dịch: quản lý theo dõi lịch sử giao dịch, lịch sử ký số của từng chứng thư số. • Tối ưu chi phí: tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, lưu trữ quản lý chứng thư số. • Tiết kiệm thời gian: ký số mọi lúc, mọi nơi, hỗ trợ ký số cùng lúc với số lượng giao dịch lớn