15:31 |23/01/2024

Số hóa việc quản trị hồ sơ, tài liệu với Hệ thống VNPT iStorage

Số hóa việc quản trị hồ sơ, tài liệu với Hệ thống VNPT iStorage

Trước đây, việc ứng dụng CNTT vào lưu trữ hồ sơ sổ sách, tài liệu đã được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chú trọng triển khai để số hóa dữ liệu, nhằm giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các hoạt dộng của mình. Tuy nhiên, mức độ thực hiện ở mỗi nơi, mỗi chỗ còn có những hạn chế nhất định do thực tế triển khai còn gặp những bất cập ở các đơn vị cũng như sự chưa hoàn thiện của các phần mềm (tính năng chưa toàn diện, chưa có khả năng tích hợp, liên kết cơ sở dữ liệu).

Kể từ khi bước vào Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, riêng việc số hóa đưa tài liệu lưu trữ lên môi trường số một cách toàn diện (đặc biệt với các đơn vị chuyên ngành như thư viện, thống kê…) đã mang tính đột phá, tạo ra một không gian hoạt động hoàn toàn mới giúp các đơn vị có được bước phát triển bứt phá.

Với năng lực về hạ tầng số, an toàn thông tin và kinh nghiệm triển khai các giải pháp CNTT đã được Chính phủ và các bộ ngành tin tưởng lựa chọn thực hiện các dự án mang tính nền tảng chuyển đổi số quốc gia như Trục liên thông văn bản, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu về dân cư, cơ sở dữ liệu về Cán bộ Công chức viên chức...,Tập đoàn VNPT là doanh nghiệp công nghệ đang cung cấp các giải pháp giúp Chính quyền chuyển đổi số thành công. Một trong những sản phẩm đang được các cơ quan tổ chức áp dụng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử - VNPT iStorage.

VNPT Istorage là hệ thống hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập kho lưu trữ tài liệu số tập trung, giúp công việc tìm kiếm tài liệu thực sự nhanh chóng và tiện lợi; giúp thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác lưu trữ tài liệu – hồ sơ, bao gồm các công việc: tiếp nhận, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và khai thác sử dụng cũng như liên tục cập nhật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Sản phẩm có các chức năng chính gồm: Quản trị hệ thống, Quản lý danh mục, Lập danh mục hồ sơ, Thu thập tài liệu, Khai thác tư liệu, Quản trị hồ sơ hết hạn bảo quản và quy trình tiêu hủy cần thiết.

Cũng như hoạt động lưu trữ hồ sơ giấy trước đây, VNPT iStorage thực hiện các việc nộp, lưu hồ sơ điện tử, quản lý/khai thác trên môi số… với đầy đủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định của nhà nước như Tạo lập danh mục hồ sơ hàng năm và thực hiện thu thập dữ liệu vào hồ sơ;  Phê duyệt/tiếp nhận nộp lưu hồ sơ đã hoàn thành vào Trung tâm lưu trữ cơ quan; Hủy hồ sơ hết hạn bảo quản; Thu hồi các hồ sơ đã nộp; Khai thác hồ sơ…

VNPT iStorage đã giúp các đơn vị giải quyết các vấn đề quản trị, lưu trữ hồ sơ, tài liệu một cách khoa học như thiết lập được kho lưu trữ tài liệu số tập trung; Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng và dễ dàng; Chia sẻ tài liệu linh hoạt và an toàn; Bảo mật tuyệt đối; Sẵn sàng tích hợp với các nguồn dữ liệu khác, nếu mở kết nối có thể cho phép tích hợp với Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và với các nguồn lưu trữ quốc gia.

Ngoài ra, VNPT iStorage còn hỗ trợ việc tạo lập và quản lý, theo dõi toàn bộ vòng đời của các hồ sơ tài liệu điện tử - từ lúc khởi tạo, kiểm duyệt, sử dụng cho tới lúc chuyển sang lưu trữ vào hệ thống chung; đặc biệt là đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Nhà nước về công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử như Luật Lưu trữ 01/2011 của Quốc hội; Nghị định 30/2020 của Chính phủ về văn thư lưu trữ/lập và nộp, lưu hồ sơ, tài liệu; Thông tư 02/2019 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn dữ liệu và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Văn bản 903 ngày 21/8/2023 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết và trải nghiệm VNPT iStorage, Quý khách hàng có thể tìm hiểu tại website: https://vnpt.com.vn hoặc tổng đài 18001260.


Đánh giá bài viết

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.

VNPT Money

VNPT Money

Download

VNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn