Dịch vụ Chữ ký cuộc gọi doanh nghiệp (vSign)

Dịch vụ Chữ ký cuộc gọi doanh nghiệp (vSign)

Chữ ký cuộc gọi là dịch vụ giúp thuê bao gửi các thông điệp do thuê bao tự biên soạn (chữ ký cuộc gọi) lên màn hình điện thoại của người gọi đến hoặc người nhận cuộc gọi từ thuê bao.


Chữ ký cuộc gọi được hiển thị dưới dạng tin nhắn flash, nội dung chữ ký do khách hàng tự cài đặt tối đa 160 ký tự kể cả khoảng trắng (có hỗ trợ cài đặt chữ ký tiếng Việt có dấu và các ký tự đặc biệt như emoji - biểu tượng cảm xúc khi tạo chữ ký trên wapsite/website).

Trường hợp khách hàng đã đăng ký dịch vụ nhưng chưa biên soạn chữ ký cuộc gọi, hệ thống sẽ tự động hiển thị chữ ký mặc định của dịch vụ.

Kênh cung cấp: Wapsite/website/SMS.

1. Đối tượng sử dụng

  • Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng VinaPhone.
  • Dịch vụ chỉ áp dụng cho các cuộc gọi đi/gọi đến nội mạng VinaPhone.
  • Dịch vụ không áp dụng cho các trường hợp gọi/nhận cuộc gọi qua các phần mềm/ứng dụng hỗ trợ thực hiện cuộc gọi miễn phí (ví dụ viber, facetime của iPhone…).
  • Thông điệp chỉ hiển thị trên các điện thoại di động hỗ trợ hiển thị tin nhắn định dạng Flash SMS.

2. Tính năng dịch vụ

  • Thiết lập chữ ký cuộc gọi
  • Tặng chữ ký cuộc gọi
  • Hỗ trợ chống spam
  • Từ chối hiển thị chữ ký cuộc gọi
  • Kiểm duyệt nội dung tự động
  • Tạm ngừng dịch vụ và kích hoạt lại dịch vụ