Dịch vụ chứng thư số (VNPT SSL)

Dịch vụ chứng thư số (VNPT SSL)

VNPT SSL (VNPT Secure Sockets Layer) là chứng thư số công cộng quốc tế do VNPT cung cấp nhằm chứng thực các thông điệp nội dung và/ hoặc chủ thể khởi tạo các thông điệp nội dung trong quá trình trao đổi thông tin trực tuyến: SSL sử dụng công nghệ mã hóa mạnh nhất tại thời điểm hiện tại Công nghệ ECC với thuật toán SHA-256 và độ dài khóa 2048 bit đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật, riêng tư và an toàn với công nghệ của GlobalSign.


1. Tính năng chính

  • DV SSL (Domain Validation): Chứng thư số SSL chứng thực cho tên miền - Website. Khi 1 Website sử dụng DV SSL thì sẽ được xác thực tên miền (domain), website đã được mã hoá an toàn khi trao đổi dữ liệu trên đường truyền.
  • OV SSL (Organization Validation): Chứng thư số SSL chứng thực cho Website và xác thực doanh nghiệp đang sở hữu website đó.
  • EV SSL (Extended Validation): chứng thực có độ bảo mật cao nhất hiển thị đầy đủ thông tin của doanh nghiệp sở hữu website màu xanh trên thanh địa chỉ.
  • Wildcard SSL (Wildcard SSL Certificate): Chứng thư số dành cho các cổng thương mại điện tử, website có nhiều subdomain nội bộ chung một chủ đề, để triển khai giải pháp bảo mật giao dịch trực tuyến ( khi đặt hàng, thanh toán, đăng ký và đăng nhập tài khoản, web sub domain nội bộ,..) bằng SSL, có thể dùng duy nhất một chứng chỉ số wildcard cho tên miền chính và tối đa 100 subdomain theo tên miền chính trên nhiều địa chỉ IP khác nhau.

2. Lợi ích dịch vụ

  • Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu cho doanh nghiệp.
  • Nâng cao mức độ tin cậy của website đối với khách hàng, nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.
  • Bảo vệ giao dịch trực tuyến giữ website và khách hàng.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

SSL sử dụng công nghệ mã hóa mạnh nhất tại thời điểm hiện tại Công nghệ ECC với thuật toán SHA-256 và độ dài khóa 2048 bit đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật, riêng tư và an toàn với công nghệ của GlobalSign.

4. Đối tượng khách hàng

Phù hợp mọi khách hàng trên toàn quốc.

Để đăng ký dịch vụ online, mời quý khách truy cập Tại đây