Dịch vụ từ chối tấn công (VNPT Anti-DDoS)

Dịch vụ từ chối tấn công (VNPT Anti-DDoS)

Dịch vụ Anti-DDoS là dịch vụ phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đảm bảo duy trì hiệu suất và tính sẵn sàng dịch vụ doanh nghiệp, đem lại trải nghiệm không gián đoạn cho khách hàng sử dụng dịch vụ doanh nghiệp, góp phần tạo dựng thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp với khách hàng.


Lợi ích dịch vụ

  • Giám sát, phân tích, phát hiện và cảnh báo tấn công DDoS 24/7;
  • Xử lý, giảm thiểu, ngăn chặn tấn công DDoS nhanh chóng, hiệu quả.
  • tiện lợi và không gây gián đoạn dịch vụ đáng kể trong quá trình tích hợp.
  • đảm bảo duy trì hiệu suất, sự ổn định, tính sẵn sàng và sự tin cậy cho dịch vụ.
  • Dịch vụ giúp chặn, lọc tốt với các hình thức tấn công DDoS

Các chức năng chính

  • Giám sát, phát hiện và cảnh báo tấn công
  • Hệ thống thiết lập tùy chỉnh các ngưỡng cảnh báo phù hợp theo đặc tả lưu lượng doanh nghiệp.
  • Giám sát và phân tích lưu lượng dịch vụ
  • Chặn lưu lượng theo thông tin đặc tả lưu lượng
  • Điều hướng và làm sạch lưu lượng tấn công

Đối tượng khách hàng

VNPT Anti-DDos có thể đáp ứng cho các khách hàng thuộc khối cơ quan chính phủ; Ngân hàng và tổ chức tài chính cùng các doanh nghiệp.

Để đăng ký dịch vụ online, mời quý khách truy cập tại đây