Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa VNPT SmartCA.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa VNPT SmartCA.

VNPT SmartCA là Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ thông tin và Truyền thông. VNPT Smart CA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm ứng, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện giao dịch ký số một cách an toàn, thân thiện

Đặc tính dịch vụ/lợi ích dịch vụ 

 • Không sử dụng Token: khách hàng không phải sử dụng token/HSM để lưu chứng thư số và cặp khoá, tất cả được lưu trữ an toàn trên hạ tầng của VNPT.
 • Không cài đặt phần mềm: dịch vụ được tích hợp trực tiếp với các phần mềm, ứng dụng giúp để ký trực tiếp, khách hàng không phải cài đặt phần mềm hoặc bổ sung Plugin hỗ trợ ký số.
 • An toàn bảo mật: đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIADS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Quản lý giao dịch: quản lý theo dõi lịch sử giao dịch, lịch sử ký số của từng chứng thư số.
 • Tối ưu chi phí: tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, lưu trữ quản lý chứng thư số.
 • Tiết kiệm thời gian: ký số mọi lúc, mọi nơi, hỗ trợ ký số cùng lúc với số lượng giao dịch lớn.

Ứng dụng:

 • Các Tổng Công ty, tập đoàn:
  • Triển khai smart ca ký các giao dịch nội bộ.
  • Ký kết các giao dịch với công tác viên, đại lý.
  • Ký kết các giao dịch với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.
 • Kết nối cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện ký các thủ tục liên quan đến khai sinh, cư trú, cấp một sốloại giấy tờ tuỳ thân cá nhân. Và các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến dành cho công dân.
 • Các công ty phần mềm erp, bán hàng:
  • Tích hợp sản phẩm Smart CA vào các phần mềm quản trị doanh nghiệp, phân mềm quản lý bán hàng, và phần mềm cho khối khách hàng giáo dục, y tế để tích hợp ký số.
  • Kết nối khối khách hàng Ngân hàng, tài chính bảo hiểm:
  • Triển khai smart CA ký các giao dịch nội bộ và các ứng dụng quản trị công việc nội bộ.
  • Cung cấp cho cá nhân giao dịch với ngân hàng, chứng khoán.
 • Cung cấp cho các Tổ chức doanh nghệp giao dịch với khối khách hàng Ngân hàng, tài chính.
 • Kết nối với các phần mềm của VNPT.
  • Tích hợp vào phần mềm hóa đơn điện tử, VNPT HIS ký bệnh án hồ sơ, Vnedu để các giáo viên sử dụng ký số điểm học bạ, Eoffice để ký các văn bản điều hành,…
 • Để đăng ký dịch vụ trực tuyến, mời quý khách hàng truy cập: https://onesme.vn/sme-portal