Dịch vụ đăng ký tên miền ( VNPT Domain)

Dịch vụ đăng ký tên miền ( VNPT Domain)

Tên miền (Domain name) là định danh của Website trên Internet. Tên miền thường được gắn với tên công ty hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Dịch vụ đăng ký tên miền của VNPT (VNPT Domain) giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tên miền trong nước (tên miền .vn) hoặc các tên miền quốc tế (tên miền .com, .net ….) kèm theo các dịch vụ gia hạn hàng năm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.


Các chức năng chính:

 • Dịch vụ VNPT Domain giúp khách hàng đăng ký sử dụng các tên miền trong nước, quốc tế tuân thủ theo các nguyên tắc khi thực hiện đăng ký tên miền như sau:
 • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần đuôi .com, .org …
 • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
 • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền đều không hợp lệ.
 • Không thể bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
 • Tên miền càng ngắn càng tốt, đơn giản, dễ nhớ, tránh gây nhầm lẫn.
 • Tên miền phải liên quan đến chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tên miền phải xây dựng trên khách hàng mục tiêu.
 • Các khách hàng chủ động liên hệ nộp phí duy trì tên miền khi trước khi hết hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm về việc tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

Đặc điểm, công nghệ nổi bật:

 • Dịch vụ được VNPT thực hiện quản lý trên hệ thống cơ sở máy chủ hiện đại, bảo mật với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn về quy trình quản lý nghiệp vụ tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lợi ích dịch vụ

 • Tạo sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, giúp tổ chức, doanh nghiệp khằng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm.
 • Giúp bảo vệ thương hiệu trên môi trường Internet.
 • Tên miền là một loại tài sản thương hiệu, giúp doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh và thông tin trên môi trường Internet.

 Thông tin về giải thưởng, chứng nhận, tiêu chuẩn kỹ thuật

 • Hệ thống quản trị tên miền trong nước đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Đối tượng sử dụng:

 • Tất cả các Tổ chức Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký dịch vụ tên miền
 • Mời Quý khách hàng đặt tên miền tại đây