Dịch vụ Mạng WAN được tạo lập và điều khiển bằng phần mềm (VNPT SD-Wan)

Dịch vụ Mạng WAN được tạo lập và điều khiển bằng phần mềm (VNPT SD-Wan)

Giải pháp SD-WAN của VNPT cho phép các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng của các dịch vụ mạng truyền dẫn, chẳng hạn như LTE, MPLS và các dịch vụ Internet băng thông rộng. Mạng SD-WAN sử dụng chức năng điều khiển tập trung để điều phối một cách thông minh các lưu lượng mạng diện rộng WAN.


1. Tính năng

  • Tận dụng hiệu năng tất cả các công nghệ kết nối WAN
  • Điều khiển lưu lượng dựa trên ứng dụng và SLA
  • Khả năng tự động học và điều chỉnh
  • Quảng lý tập trung và Zero - touch provisioning (ZTP)

2. Lợi ích dịch vụ

  • Tăng tốc độ và tính linh hoạt: ưu tiên các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp hơn các loại dữ liệu khác. Cải thiện hiệu suất ứng dụng và chất lượng dịch vụ cho nhân viên làm việc từ xa hoặc ở các chi nhánh.
  • Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí WAN và tăng dung lượng thông qua việc sử dụng các kết nối di động và các đường truyền giá rẻ.
  • Chất lượng dịch vụ: duy trì tính liên tục của mạng nhằm tránh ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, có khả năng khắc phục sự cố do thiên tai, duy trì kết nối dù mạng bị lỗi nhiều lần.
  • Đơn giản hóa việc quản lý, vận hành: quản lý tập trung, cấu hình đơn giản, nhanh chóng ngay cả với doanh nghiệp với số lượng chi nhánh lớn.
  • Cải thiện độ bảo mật: với đường truyền internet vẫn đảm bảo tính bảo mật bằng việc sử dụng IPsec.