Dịch vụ Datacode

Dịch vụ Datacode

VNPT Datacode là một giải pháp tiện lợi cung cấp gói cước data di động VinaPhone thông qua mã thẻ Datacode. Mã thẻ Datacode là một chuỗi số bí mật tương ứng với các mệnh giá và gói cước, được phát hành bởi VNPT. Mã này có thể được nhận dưới dạng file dữ liệu có mã số được bảo mật hoặc qua voucher, có giá trị sử dụng cho một hạn mức data di động (3G/4G/5G) cụ thể. Khi người dùng nạp gói cước sử dụng mã thẻ Datacode, họ sẽ có quyền truy cập dữ liệu với tốc độ cao tương ứng với gói cước đã chọn.


1. Tính năng

Hình thức cung cấp gói cước: Mã thẻ datacode.

Mã thẻ datacode là chữ số bí mật được Bên cung cấp phát hành tương ứng với các mệnh giá, gói cước. Mã thẻ datacode sẽ được phát hành dưới dạng File dữ liệu với mã số được bảo mật hoặc dưới dạng voucher. Mã thẻ Datacode chỉ có giá trị sử dụng tương ứng với một hạn mức data truy cập Internet. TB nạp gói cước sẽ được sử dụng data ở tốc độ cao.

Cấu trúc file mã thẻ datacode:

SERIAL_NO

PINCODE

PACKAGE_CODE

SERVICE_CODE

1234567

AA123456789012

MI_[TENGOI]

MI_[TENGOI]

Trong đó:

  • 07 ký tự đầu tiên là số serial.
  • 14 ký tự tiếp theo là mã thẻ nạp.

2. Lợi ích

Cung cấp gói Datacode tới người dùng là thuê bao hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng gói Data của mạng VinaPhone.

Doanh nghiệp có thể tài trợ chi phí cho Gói Data người dùng cần có để xem được nội dung họ muốn quảng bá, hoặc giữ chân hay lôi kéo người dùng thông qua hình thức tặng gói băng thông để người dùng phục vụ cho mục đích truyền thông, quảng bá.

3. Hợp đồng mẫu và Điều kiện giao dịch chung:

3.1. Dịch vụ di động trả sau (Cập nhật tháng 6/2024)

3.2. Dịch vụ di động trả trước (Cập nhật tháng 6/2024)