Dịch vụ đầu số ngắn 8x88

Dịch vụ đầu số ngắn 8x88

Là dịch vụ tin nhắn SMS tương tác giải trí thương mại sử dụng đầu số bốn chữ số. Người dùng cuối có thể gửi tin SMS đến đầu số dịch vụ để yêu cầu một thông tin hoặc tham gia các chương trình bình chọn, giải trí …

Lợi ích dịch vụ:

  • Số truy cập dịch vụ ngắn gọn dễ nhớ, thuận tiện cho quảng bá tiếp thị dịch vụ nội dung.
  • Cú pháp tin nhắn linh hoạt, đơn gian thuận tiên cho người sử dụng và nhà cung cấp nội dung.
  • Người sử dụng dịch vụ có thể nhanh chóng có được các thông tin mong muôn một cách đơn gian, thuận tiện với một chi phí hợp lý.
  • Nhà cung cấp nội dung có thể tiếp cận với một số lượng khách hàng rất lớn để cung cấp dịch vụ với chi phí thấp.

Đối tượng sử dụng:

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ để triển khai các chương trình bình chọn, bốc thăm trung thưởng, đấu giá hoặc cung cấp các thông tin như tra cứu điểm thi, thông tin thời tiết tỷ giá cho người dùng cuối …

Các sản phẩm tương tự Sản phẩm tương tự

VinaPhone-S

Di động doanh nghiệp

Dịch vụ Vinasales

Di động doanh nghiệp

Di động Doanh nghiệp

Di động doanh nghiệp