Dịch vụ Học bạ điện tử

Dịch vụ Học bạ điện tử

Học bạ điện tử là ứng dụng nằm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0 của VNPT, đáp ứng nhu cầu số hoá toàn diện học bạ với các hình thức ký số, ký dấu, từ đó góp phần thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục.


Lợi ích

Đối với Sở/Phòng Giáo dục

 • Báo cáo, thống kê tình hình nhập dữ liệu
 • Chuyển đổi số ngành giáo dục

Đối với nhà trường

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, quản lý sổ sách
 • Quản lý hiệu quả, giám sát việc hiệu chỉnh điểm
 • Tăng tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý

Đối với Giáo viên

 • Tiết kiệm thời gian
 • Giảm áp lực sổ sách

Đối với phụ huynh, học sinh

 • Dễ dàng tra cứu kết quả học tập của học sinh

Chức năng

 • Cấu hình xuất sổ học bạ: hệ thống cho phép cầu hình thông tin xuất sổ học bạ phù hợp nhu cầu từng trường, từng cấp :
  • Cấu hình hiển thị: ngày ký, người ký, chức vụ, cấp quản lý,…
  • Cấu hình nội dung học bạ: Thông tin biểu hiện nổi bật về mức độ hình thành phẩm chất, năng lục của học sinh (dành cho lớp mô hình VNEN), thông tin chứng chỉ nghề phổ thông (cấp THCS), nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng,…
  • Cấu hình giới hạn ký tự nhập nhận xét để tránh vỡ trang khi xuất học bạ
  • Cấu hình kết chuyển học bạ kèm con dấu – dành cho trường có nhu cầu ký dấu bằng chữ ký số từ xa,…
 • Kết chuyển học bạ:
  • Kết chuyển học bạ học sinh sang module Học bạ điện tử theo lớp, theo học sinh nhanh chóng.
  • Dữ liệu thông tin học sinh và kết quả học tập chính xác, đầy đủ, được kết xuất từ hệ thống Quản lý trường học vnedu.
  • Nhà trường theo dõi tình hình kết chuyển học bạ dễ dàng qua màn hình báo cáo Tổng quan.
 • Ký số học bạ :
  • Cho phép giáo viên ký số học bạ nhanh chóng
  • Phần mềm sẽ tính toán, căn chỉnh vị trí ký cho phù hợp nhằm tạo ra một file học bạ ký số đẹp mắt nhưng vẫn đầy đủ tính đúng đắn của pháp lý.
 • Quản lý file ký số học bạ
  • Quản lý tập trung và nhất quán
  • Hệ thống dễ dàng cung cấp đầy đủ file học bạ các năm trước của học sinh khi cần truy xuất
 • Thống kê, báo cáo…
  • Thống kê báo cáo tình hình ký số học bạ tới từng học sinh
  • Thuận tiện theo dõi tình hình ký số học bạ theo khối, lớp tại màn hình dashboad trực quan, sinh động