Hệ thống phần mềm thư viện số (vnEdu DigiLib)

Hệ thống phần mềm thư viện số (vnEdu DigiLib)

vnEdu DigiLib là hệ thống phần mềm thư viện số đáp ứng nhu cầu quản lý thư viện và triển khai thư viện trực tuyến của các cơ sở giáo dục và tổ chức – doanh nghiệp; giúp đơn vị quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện hiệu quả, góp phần hiện thực hóa xây dựng một hệ thống thư viện thông minh; đồng thời giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm nhanh chóng dễ dàng hơn bằng cách tra cứu và đọc trực tuyến với quy trình mượn trả ấn phẩm nhanh chóng, thuận tiện.


1. Lợi ích

 • Sở/Phòng GDĐT
  • Triển khai kho dữ liệu dùng chung nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo an toàn thông tin, tiết kiệm chi phí
  • Theo dõi trực quan, nhanh chóng tình hình hoạt động thư viện trên địa bàn
 • Nhà trường
  • Thuận tiện công tác quản lý thư viện tại trường
  • Nhanh chóng theo dõi số liệu thống kê về hoạt động thư viện
  • Dễ dàng khai thác học liệu, ấn phẩm để sử dụng trong giảng dạy
 • Học sinh
  • Khai thác kho học liệu điện tử mọi lúc mọi nơi
  • Mượn trả ấn phẩm trực tuyến qua thẻ, điện thoại thông minh
 • Phụ huynh
  • Quản lý quá trình khai thác thư viện của con
  • Nắm được hệ thống ấn phẩm của trường để gợi ý cho con tìm hiểu

2. Tính năng cơ bản:

 • Hình thành mạng lưới thư viện thông minh, hỗ trợ công tác điều hành, giám sát, báo cáo
 • Quản lý thư viện tại trường dễ dàng và khoa học, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số
 • Quản lý người dùng: quản lý thủ thư; quản lý bạn đọc; quản lý thẻ bạn đọc
 • Quản lý danh sách các phiếu nhập ấn phẩm; kiểm kê ấn phẩm; thanh lý ấn phẩm
 • Quản lý các danh mục: quản lý ký hiệu phân loại (theo khung phân loại DDC), danh mục kho ấn phẩm, danh mục tác giả, nhà xuất bản, ngôn ngữ, chủ đề, thể loại, …
 • Quản lý blog: quản lý danh sách các bài viết tin tức, danh sách liên hệ của bạn đọc
 • Phân quyền: phân quyền theo từng cấp quản lý (quản trị đơn vị, thủ thư, biên soạn)
 • Tích hợp ấn phẩm, tài liệu số; cho phép tìm kiếm tra cứu, mượn ấn phẩm, đọc nội dung ấn phẩm hoàn toàn trực tuyến mọi lúc mọi nơi
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý thư viện như MARC, Dublic Core, Z39.50, …
 • Hỗ trợ báo cáo, thống kê, đánh giá thư viện trường theo Thông tư 16 năm 2022 của Bộ GD&ĐT
 • Liên thông chia sẻ tài nguyên giữa thư viện Trường – Phòng – Sở