Dịch vụ quản trị tổng thể cho Hộ kinh doanh cá thể (VNPT HKD)

Dịch vụ quản trị tổng thể cho Hộ kinh doanh cá thể (VNPT HKD)

VNPT HKD là hệ sinh thái số hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quản lý tổng thể các nghiệp vụ kế toán, hóa đơn điện tử, thuế điện tử, thanh toán điện tử, trên nền điện toán đám mây hiện đại, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và bảo mật.


1. Tính năng hệ sinh thái:

1.1 Kế toán:

 • Bán hàng
 • Thu tiền
 • Mua hàng
 • Chi tiền
 • Hàng tồn kho
 • Công nợ

1.2 Hoá đơn:

 • Phát hành hoá đơn
 • Điều chỉnh
 • Thay thế
 • Huỷ hoá đơn
 • Chuyển đổi hoá đơn
 • Tra cứu hoá đơn

1.3 Nộp thuế

 • Đăng ký nộp thuế điện tử
  • Lập giấy nộp thuế trực tuyến
  • Thanh toán tiền thuế
  • Tra cứu
  • App mobile VNPT HKD
  • Lập hoá đơn
  • Kê khai thuế
 • Kê khai
  • Tờ khai đăng ký thuế
  • Tờ khai thuế
  • Tờ khai thuế năm

 2. Lợi ích dịch vụ:

 • Quản lý toàn trình Kế toán- Hoá đơn – Kê khai - nộp thuế: Quản lý quy trình đầy đủ các bước từ Kế toán – Phát hành hoá đơn – Kê khai thuế - Nộp thuế trên một hệ thống
 • Nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi: Các nghiệp vụ hoá đơn, kê khai, nộp thuế được thực hiện trực tuyến 24/7, mọi lúc, mọi nơi có internet.
  • Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch:
  • HKD giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại khi giao dịch với Cơ quan nhà nước.
  • An toàn, bảo mật dữ liệu:
  • Dữ liệu được mã hoá theo các tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới; Hoá đơn điện tử được lưu trữ miễn phí 10 năm theo quy định của cơ quan Thuế
  • Dễ dàng vận hành, giảm thiểu nhân lực:
  • Giao diện đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng
 • Đảm bảo yêu cầu pháp lý
  • Nghiệp vụ kế toán Kế toán đáp ứng các quy định tại Thông tư  88/2021/TT-BTC: Bán hàng, Thu tiền, Mua hàng, Chi tiền Hàng tồn kho, Công nợ…;
  • Nghiệp vụ Hóa đơn đáp ứng các quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC về Hóa đơn điện tử bao gồm: Phát hành hóa đơn, Điều chỉnh, Thay thế, Hủy hóa đơn, Chuyển đổi hóa đơn, Tra cứu hóa đơn…;
  •  Nghiệp vụ kê khai đáp ứng mẫu biểu tờ khai đăng ký thuế HKD theo thông tư 40/2021/TT-BTC: Tờ khai đăng ký thuế, Tờ khai thuế, Tờ khai thuế năm;
  • Nghiệp vụ  nộp thuế  đáp ứng đăng ký nộp thuế điện tử, Lập giấy nộp thuế trực tuyến, Thanh toán tiền thuế, Tra cứu ….

3. Đối tượng sử dụng:

 • Hỗ trợ hộ kinh doanh
 • Cá nhân kinh doanh,
 • Cửa hàng bán lẻ,
 • Dịch vụ ăn uống
 • Đại lý thuế
 • Dịch vụ kế toán có một giải pháp tổng thể để khê khai và nộp thuế điện tử, phát hành hóa đơn điện tử.

Ghi chú:

 1. Đơn vị tính: VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT
 2. Gía bán chưa bao gồm giá bán token
 3. Hóa đơn điện tử trong VNPT HKD đã bao gồm phí truyền nhận
 4. Khách hàng cần mua thêm hóa đơn điện tử liên hệ TTKD T/TP
 •  Mời Quý khách hàng đặt mua gói HKD online Tại đây