DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại (Premium Service 1900)  là dịch vụ của VNPT cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi tới nhà cung cấp dịch vụ thông tin thông qua một số truy nhập thống nhất 1900 trên mạng viễn thông;

  • Dịch vụ được sử dụng với hai mục đích chính:
  • Dịch vụ 1900 dành cho chăm sóc khách hàng
  • Dịch vụ 1900 sử dụng để tư vấn (sức khỏe, tài chính…), kinh doanh các dịch vụ nội dung.

Lợi ích dịch vụ:

  • Cung cấp đầu số dịch vụ 1900 thống nhất trên phạm vi toàn quốc để Quý Công ty sử dụng làm hotline chăm sóc khách hàng của mình hoặc kinh doanh cung cấp dịch vụ nội dung;
  • Đầu số dịch vụ 1900 có thể định tuyến (kết nối từ số dịch vụ 1900 sang số cố định) đến tối đa 10 số điện thoại cố định VNPT (số đích) của khách hàng;
  • Khách hàng có thể lựa chọn định tuyến theo từng khoảng thời gian trong ngày và từng ngày trong tuần;
  • Khách hàng có thể lựa chọn định tuyến theo số chủ gọi đến từng khu vực khác nhau của khách hàng;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng hệ thống Server hoặc tổng đài, dịch vụ 1900 có thể định tuyến đến Server của khách hàng để nhận cuộc gọi.

 


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự

Điện thoại cố định

Cố định doanh nghiệp

SIP Trunking cố định

Cố định doanh nghiệp