Điện thoại cố định

Điện thoại cố định

Là dịch vụ điện thoại thông qua đường dây hữu tuyến kéo tới trực tiếp địa điểm của doanh nghiệp cho phép thực hiện các cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh, quốc tế tới các thuê bao điện thoại cố định và di động.


Lợi ích dịch vụ:

  • Cách tính cước thấp và hợp lý
  • Chất lượng dịch vụ ổn định, liên lạc tiện lợi;
  • Triển khai lắp đặt nhanh;
  • Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7.

Đối tượng sử dụng:

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập hoặc các doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu đăng ký thêm số cố định

Hợp đồng cung cấp dịch vụ


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự

SIP Trunking cố định

Cố định doanh nghiệp