Dịch vụ Truyền số liệu BRCĐ kết nối các thiết bị IoT -MegawanIoT

Dịch vụ Truyền số liệu BRCĐ kết nối các thiết bị IoT -MegawanIoT

Giải pháp cung cấp cho các dự án kết nối IoT/Camera: Mô hình kênh truyền số liệu BRCĐ kết nối các thiết bị IoT cung cấp cho khách hàng có nhu cầu kết nối số lượng lớn các thiết bị IoT tạo thành một mạng riêng ảo (nội tỉnh) đảm bảo một số tiêu chí như chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí do giảm thời gian khai báo và tài nguyên khi các kênh nhánh sử dụng phương thức xác thực PPPoE.


Lợi ích dịch vụ

  • Là giải pháp được kết hợp giữa hai loại dịch vụ: Kênh tổng (uplink) sử dụng dịch vụ Truyền số liệu MegaWan nội hạt VPN Layer3 và kênh nhánh triển khai theo công nghệ FTTH với tên gọi là MegaIoT.
  • Kênh tổng MegaWanIoT: là dịch vụ truyền số liệu VPN/MPLS layer 3 sử dụng làm kênh gom cho các kết nối IoT/Camera.
  • Kênh nhánh MegaIoT: là dịch vụ truyền số liệu sử dụng công nghệ FTTH được sử dụng cho các kênh nhánh kết nối đến kênh gom MegaWanIoT.

Đối tượng

Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các dự án có kết nối các thiết bị IoT/ Camera

Đặc điểm dịch vụ

  • Kết nối đơn giản, chi phí hợp lý.
  • Linh hoạt, dễ dàng mở rộng, nâng cấp.
  • Chi phí thuê sử dụng dịch vụ cố định => Dễ dàng trong việc lập kế hoạch, lên ngân sách.
  • Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc liên tục 24/7.
  • Dễ dàng quản lý và giám sát.
  • Đáp ứng đa dịch vụ.
  • Hỗ trợ khách hàng khảo sát, tư vấn, thiết kế, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự

Gói Cước Văn Phòng Data

Băng rộng doanh nghiệp

Dịch vụ Mega VNN

Băng rộng doanh nghiệp

Dịch vụ Internet trực tiếp

Băng rộng doanh nghiệp