Giải pháp Tổng đài ảo cho doanh nghiệp B-fone

Giải pháp Tổng đài ảo cho doanh nghiệp B-fone

Giải pháp B-fone của VNPT vừa là giải pháp tổng đài ảo cho doanh nghiệp cũng đồng thời là giải pháp cho các ứng dụng tương đương dịch vụ tổng đài doanh nghiệp.


1. Lợi ích dịch vụ

  • Giảm chi phí đầu tư cho các PBX (tổng đài nhánh riêng) đắt tiền, không yêu cầu cơ sở hạ tầng như hệ thống dự phòng, hệ thống nguồn điện, bảo vệ và có thể hợp nhất mạng truyền số liệu và mạng thoại để Giảm chi phí, thuận lợi trong sử dụng dịch vụ
  • B-fone sử dụng thoại IP, không tính cước thuê bao nội mạng, do vậy giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng có thể làm việc ở nhà hoặc làm việc từ xa như đang ngồi làm việc tại cơ quan.

2. Tính năng dịch vụ

  • B-fone cung cấp cấu hình cụ thể cho mỗi doanh nghiệp gồm số lượng thuê bao, tính năng trong suốt giữa các chi nhánh khác nhau như việc đặt tên hiển thị, chuyển cuộc gọi, tạo một kế hoạch đánh số chung cho tất cả các chi nhánh của doanh nghiệp.
  • Cung cấp các chức năng Cuộc gọi luân phiên/xen kẽ, Chuyển cuộc gọi và Chuyển tiếp cuộc gọi tự động đến một số khác.
  • B-fone ứng dụng các tính năng xử lý trong nhóm Centrex như Group Call Pick-up, cho phép một người sử dụng trong nhóm có thể trả lời bất cứ một đường dây đang đổ chuông nào khác trong cùng một nhóm Call Pick-up (CPU). Các nhóm này do người quản lý nhóm doanh nghiệp tạo ra.
  • Ứng dụng quay số vào trực tiếp (Direct Inward Dialing - DID) cho phép một thuê bao bên ngoài nhóm doanh nghiệp quay số người sử dụng và kết nối trực tiếp đến máy nhánh của thuê bao thuộc nhóm doanh nghiệp.