Nền tảng công nghệ IoT (VNPT IoT Platform)

Nền tảng công nghệ IoT (VNPT IoT Platform)

VNPT IoT Platform được phát triển trên hệ thống nền tảng phần mềm lõi (IoT Core Software) theo đúng chuẩn quốc tế oneM2M (www.onem2m.org). Với công nghệ triển khai phần mềm trên hạ tầng điện toán đám mây mới nhất như MIcroservices, Docker/Container, Kubernetes ... đảm bảo toàn trình CI/CD (Continuos Integration/Continuos Deployment).


 Các chức năng chính

  • Quản lý dữ liệu tập trung.
  • Kết nối các thiết bị IoT/ M2M từ xa.
  • Thu thập và lưu trữ thông tin từ thiết bị IoT/ M2M.
  • Điều khiển thiết bị IoT/ M2M.

Đặc điểm, công nghệ nổi bật

  • Mô hình Điện toán đám mây: Triển khai trên hạ tầng VNPT Smart Cloud với các công nghệ triển khai mới nhất như Microservices, Docker/Container, Kubernetes.
  • Công nghệ lõi IoT chuẩn quốc tế: tuân thủ hoàn toàn theo tiêu chuẩn toàn cầu oneM2M.
  • Nền tảng được triển khai trên môi trường K8S đảm bảo việc mở rộng dễ dàng.

 Lợi ích dịch vụ

  • Đối với chính quyền: quản lý dữ liệu tập trung giúp xây dựng những chính sách và dịch vụ tốt hơn; cải thiện quy hoạch và dự báo; tăng hiệu quả và tính linh hoạt của các dịch vụ công;…từ đó làm tăng sự hài lòng của người dân với chính quyền.
  • Đối với bộ, ban, ngành: là một trong các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng trong một số lĩnh vực như giao thông, năng lượng, y tế…
  • Giúp các doanh nghiệp số hóa làm tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm nhân lực, cải thiện chuỗi cung ứng và tăng chất lượng sản phẩm

Giải thưởng Giải Bạc của Giải thưởng Công nghệ Thông tin thế giới (IT World Awards) năm 2021


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự