Nền tảng truyền tin cảnh báo sự cố (VNPT iALert)

Nền tảng truyền tin cảnh báo sự cố (VNPT iALert)

VNPT iAlert là dịch vụ truyền tin cảnh báo sự cố cháy, nổ đến chủ cơ sở hạ tầng và Cơ quan Quản lý Nhà nước, kịp thời xử lý và ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra


Lợi ích dịch vụ

 • Đối với người dân:
  • Giúp các cơ sở tiếp nhận thông tin báo cháy sớm nhất và chủ động trong việc giám sát về công tác PCCC tại cơ sở.
  • Nhanh chóng triển khai chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhằm ngăn chặn và hạn chế thiệt hại.
 • Đối với Cơ quan Quản lý Nhà nước:
  • Nắm bắt, tiếp nhận thông tin báo cháy nhanh nhất và chủ động điều phối, triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
  • Giám sát hoạt động PCCC và CNCH.
  • Kịp thời rà soát và chỉ đạo việc PCCC và CNCH

Các chức năng chính

Hệ thống cung cấp một giải pháp tập trung trong công tác cảnh báo sự cố PCCC, cho phép các lực lượng ứng cứu tổ chức thông tin liên lạc, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, dựa trên giao thức Internet.