SMS Brandname

SMS Brandname

SMS Brandname là dịch vụ hỗ trợ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng kênh thông tin di động để quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng của mình. SMS Brandname bao gồm 2 dịch vụ: SMS quảng cáo & SMS Chăm sóc khách hàng.


Dịch vụ SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn thương hiệu bao gồm dịch vụ SMS Quảng cáo (SMS QC) và dịch vụ SMS Chăm sóc khách hàng (SMS CSKH)

  • SMS Chăm sóc khách hàng: Là tin nhắn của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng kênh thông tin di động để gửi các thông tin chăm sóc khách hàng đến các thuê bao di động là khách hàng của mình.
  • SMS Quảng cáo: Là tin nhắn nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

1. Tính năng dịch vụ:

  • Thông tin người gửi được hiển thị là chính tên thương hiệu/ sản phẩm/ nhãn hàng thay vì hiển thị bởi số điện thoại khó nhớ.
  • Dịch vụ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp sử dụng kênh thông tin di động (tin nhắn SMS) để quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng của mình.

2. Lợi ích dịch vụ:

  • Tiết kiệm cho tổ chức doanh nghiêp về chi phí thiết kế, in ấn, nguồn nhân lực, đi lại…
  • Nhanh chóng truyền tải đến người đọc về sản phẩm/ dịch vụ/ chương trình của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giúp người đọc nhận diện được trực tiếp đối tượng gửi tin, tăng khả năng phản hồi của khách hàng. 

3. Hướng dẫn triển khai:

3.1 Cấu trúc tin nhắn dịch vụ SMS Brandname:

  • Tin nhắn SMS QC

“[MSQL] +  Nội dung quảng cáo + Tu choi soan TC gui 1551

MSQL: Là mã số quản lý dịch vụ nhắn tin quảng cáo của VinaPhone do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (VinaPhone được cấp MSQL là VMA2)

Tu choi QC, soan TC gui 1551: Nội dung hướng dẫn khách hàng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo.

Ngoài ra, để từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, khách hàng có thể gọi 1800.1091 (miễn phí).

  • Tin nhắn SMS CSKH: không yêu cầu MSQL và nội dung từ chối QC, nội dung bản tin chính là nội dung tin nhắn Doanh nghiệp muốn thông báo đến KH của mình.

4. Hồ sơ đăng ký Brandname:

4.1 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)/quyết định thành lập/giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu/quyết định cấp Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu/chứng nhận sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu tương đương khác của khách hàng còn hiệu lực.

4.2 Công văn đăng ký Brandname của khách hàng theo mẫu quy định của Nhà mạng.

4.3 Các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của Brandname với trường hợp Brandname khai báo không trùng tên với tên tổ chức, doanh nghiệp.

4.4 Các hồ sơ đối với trường hợp quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa thực hiện khuyến mại/hàng hóa, dịch vụ đặc biệt/quảng cáo BĐS; ngành/nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lánh thổ Việt Nam; tin nhắn thuộc lĩnh vực mạng xã hội, thương mại điện tử.

4.5 Công văn ủy quyền của khách hàng cho Đại lý (Nếu khai báo qua Đại lý của VinaPhone).

Biểu mẫu Hợp đồng và biểu mẫu đăng ký dịch vụ: Xin vui lòng liên hệ Tổng đài Miễn cước 18001260 hoặc Trung tâm kinh doanh VNPT Tỉnh/TP