Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp (VNPT ERP)

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp (VNPT ERP)

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp 11 Module liên quan đến quản trị Doanh nghiệp:

 • Nhân sự tiền lương
 • Kho
 • Khách hàng
 • Sản xuất
 • Tiến độ dự án
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Bán lẻ
 • BSC/KPI
 • Cổng thông tin
 • Đại hội cổ đông

Lợi ích dịch vụ:

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể trên nền điện toán đám mây
Đối tượng sử dụng:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các sản phẩm tương tự

Các sản phẩm tương tự

Dịch vụ truyền hình MyTV B2B

Dịch vụ công nghệ thông tin

Cuộc gọi thương hiệu Voice Brandname

Dịch vụ công nghệ thông tin