16:19 |30/03/2022

Print

Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC:

  • Thời gian áp dụng chuyển đổi, hình thức áp dụng hóa đơn điện tử:

Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến doanh nghiệp , hộ kinh doanh, cá nhân cụ thể về hình thức áp dụng hóa đơn có mã hay không có mã, thời gian chuyển đổi từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

  • Đối với các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, nhưng chưa sử dụng:

Các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân cần nhanh chóng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử của mình và yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn sang định dạng chuẩn của Thông tư 78/2021/TT-BTC ngay, đồng thời lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

  • Đối với các doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn điện tử:

Các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân cần nhanh chóng tiến hành ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo chuẩn định dạng Thông tư 78/2021/TT-BTC và lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Phụ lục IA Nghị định số 123/2020/NĐ-CP), gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế kể từ ngày kích hoạt hệ thống.

  • Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn theo Thông tư 32:

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thông báo và phối hợp với Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi cho Doanh nghiệp theo đúng lộ trình của cơ quan thuế.


Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.

VNPT Money

VNPT Money

Download

VNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn