GIỚI THIỆU

Gọi Quốc tế trực tiếp (IDD) chiều đi là dịch vụ cho thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone, giúp khách hàng liên lạc với số thuê bao cố định, di động ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

Hiện tại, VinaPhone đã kết nối trực tiếp với trên 200 nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động lớn trên thế giới. Do đó, các khách hàng VinaPhone có thể hoàn toàn yên tâm gọi quốc tế với chất lượng cao nhất, dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác vào bất cứ khi nào, ở bất kỳ đâu trên toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động cùa VinaPhone (không bao gồm thuê bao EzCom)

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ cố định/Gphone VNPT.

HƯỚNG DẪN CÁCH GỌI

Quay số [00] + [Mã quốc gia] + [Mã Vùng] + [Số điện thoại].

Hoặc [+] + [Mã quốc gia] + [Mã Vùng] + [Số điện thoại].

GIÁ CƯỚC

1. Bảng giá cước các hướng tính cước theo phương thức block 6s + 1s

STT

Quốc gia (Vùng lãnh thổ)

Mã quốc gia

Mã vùng mã dịch vụ

Giá cước (đã bao gồm VAT) (vnđ)

6s đầu

1s tiếp theo

1

Afghanistan

93

Tất cả các mã

660

110

2

Albania

355

66, 67, 68, 69, 44419

1901

317

Albania

355

4249-4252

2376

396

Albania

355

Các mã còn lại

550

66

3

Algeria

213

55, 56, 66, 69, 77, 79

2059

343

Algeria

213

5, 6, 7, 9

2695

323

Algeria

213

Các mã còn lại

550

66

4

American Virgin Isl.

1+340

Tất cả các mã

550

66

5

Andorra

376

3, 4, 6

660

110

Andorra

376

Các mã còn lại

550

66

6

Angola

244

Tất cả các mã

1100

132

7

Anguilla

1+264

Tất cả các mã

550

66

8

Antigua Barbuda

1+268

Tất cả các mã

550

66

9

Argentina

54

Tất cả các mã

550

66

10

Armenia

374

47, 97

660

110

Armenia

374

Các mã còn lại

550

66

11

Aruba

297

5, 6, 7, 9

528

88

Aruba

297

Các mã còn lại

550

66

12

Ascension Isl.

247

Tất cả các mã

3630

605

13

Australia

61

145, 147

4488

748

Australia

61

Các mã còn lại

550

66

14

Austria

43

71, 73, 74, 81, 82

1056

176

Austria

43

Các mã còn lại

935

112

15

Azerbaijan

994

Tất cả các mã

792

132

16

Azores Isl.

351+292; 351+295; 351+296

Tất cả các mã

550

66

17

Bahamas

1+242

Tất cả các mã

550

66

18

Bahrain

973

Tất cả các mã

550

66

19

Baleric.Isl

34+971

Tất cả các mã

550

66

20

Bangladesh

880

Tất cả các mã

550

66

21

Barbados

1+246

Tất cả các mã

528

88

22

Belarus

375

602, 33344

1980

330

Belarus

375

Các mã còn lại

660

110

23

Belgium

32

77, 45, 46, 47, 48, 49

1265

152

Belgium

32

463

950

158

Belgium

32

Các mã còn lại

1100

132

24

Belize

501

6

528

88

Belize

501

Các mã còn lại

660

79

25

Benin

229

Tất cả các mã

528

88

26

Bermuda

1+441

Tất cả các mã

550

66

27

Bhutan

975

Tất cả các mã

550

66

28

Bolivia

591

Tất cả các mã

550

66

29

Bosnia - Heregovina

387

6, 7

726

121

Bosnia - Heregovina

387

Các mã còn lại

935

112

30

Botswana

267

7

660

110

Botswana

267

Các mã còn lại

550

66

31

Brazil

55

Tất cả các mã

550

66

32

British Virgin Isl.

1+284

Tất cả các mã

528

88

33

Brunei

673

Tất cả các mã

550

66

34

Bulgaria

359

48, 87, 88, 89, 98

1056

176

Bulgaria

359

Các mã còn lại

550

66

35

Burkinafaso

226

Tất cả các mã

1056

176

36

Burundi

257

Tất cả các mã

1375

165

37

Cambodia

855

Tất cả các mã

550

66

38

Cameroon

237

6

990

119

Cameroon

237

7, 9

726

121

Cameroon

237

22, 88

1980

330

Cameroon

237

Các mã còn lại

935

112

39

Canada

1

Tất cả các mã

550

66

40

Canary Isl.

34

Tất cả các mã

550

66

41

Cape Verde

238

59, 9

660

110

Cape Verde

238

Các mã còn lại

715

86

42

Caribbean Isl

1+809

Tất cả các mã

550

66

43

Cayman Isl.

1+345

Tất cả các mã

550

66

44

Central African Rep.

236

Tất cả các mã

1386

231

45

Chad

235

2,3,5,6,7,9

1782

297

Chad

235

Các mã còn lại

1210

145

46

Chile

56

Tất cả các mã

1782

297

47

China

86

Tất cả các mã

550

66

48

Christmas Isl

61

Tất cả các mã

550

66

49

Cocos Isl.

61

Tất cả các mã

550

66

50

Colombia

57

Tất cả các mã

550

66

51

Comoros

269

Tất cả các mã

1056

176

52

Congo, DPR of the

243

12, 42, 43, 77

4488

748

Congo, DPR of the

243

Các mã còn lại

1030

172

53

Congo, Rep of the

242

Tất cả các mã

1267

211

54

Costa Rica

506

Tất cả các mã

550

66

55

Croatia

385

9

660

110

Croatia

385

Các mã còn lại

550

66

56

Cuba

53

Tất cả các mã

2112

352

57

Cyprus

357

Tất cả các mã

550

66

58

Czech

420

Tất cả các mã

550

66

59

Denmark

45

Tất cả các mã

550

66

60

Diego Garcia

246

Tất cả các mã

2640

440

61

Djibouti

253

Tất cả các mã

792

132

62

Dominica Isl.

1+767

Tất cả các mã

550

66

63

Dominican Rep.

1+809

Tất cả các mã

550

66

64

Ecuador

593

59, 6, 8, 9

660

110

65

Ecuador

593

Các mã còn lại

550

66

66

Egypt

20

Tất cả các mã

550

66

67

El Salvador

503

Tất cả các mã

660

110

68

Equatorial Guinea

240

Tất cả các mã

950

158

69

Eritrea

291

Tất cả các mã

660

110

70

Estonia

372

40, 70, 5, 81, 82

1782

297

Estonia

372

Các mã còn lại

660

110

71

Ethiopia

251

Tất cả các mã

660

110

72

Falkland Isl.

500

Tất cả các mã

3300

550

73

Faroe Isl.

298

Tất cả các mã

660

110

74

Finland

358

Tất cả các mã

1210

145

75

France

33

Tất cả các mã

550

66

76

French Departments & Territoriesin the Indian Ocean

262

Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island

528

88

77

French Guiana

594

69

792

132

French Guiana

594

Các mã còn lại

550

66

78

Gabon

241

Tất cả các mã

1056

176

79

Gambia

220

Tất cả các mã

1386

231

80

Georgia

995

Tất cả các mã

825

99

81

Germany

49

115, 180

792

132

Germany

49

Các mã còn lại

550

66

82

Ghana

233

Tất cả các mã

660

110

83

Gibratar

350

5, 6

660

110

Gibraltar

350

Các mã còn lại

550

66

84

Greece

30

Tất cả các mã

550

66

85

Greenland

299

Tất cả các mã

1782

297

86

Grenada

1+473

Tất cả các mã

528

88

87

Guadeloupe

590

Tất cả các mã

550

66

88

Guam

1+671

Tất cả các mã

550

66

89

Guatemala

502

Tất cả các mã

550

66

90

Guinea

224

Tất cả các mã

1267

211

91

Guinea Bissau

245

Tất cả các mã

1056

176

92

Guyana

592

Tất cả các mã

660

110

93

Honduras

504

Tất cả các mã

550

66

94

Hongkong

852

Tất cả các mã

550

66

95

Hungary

36

Tất cả các mã

550

66

96

Iceland

354

Tất cả các mã

550

66

97

India

91

Tất cả các mã

550

66

98

Indonesia

62

868

2640

440

Indonesia

62

Các mã còn lại

550

66

99

Iran

98

Tất cả các mã

550

66

100

Iraq

964

Tất cả các mã

550

66

101

Ireland

353

82, 83, 89

792

132

Ireland

353

Các mã còn lại

550

66

102

Israel

972

Tất cả các mã

550

66

103

Italy

39

3

2365

284

Italy

39

Các mã còn lại

825

99

104

Ivory Coast

225

90

2640

440

Ivory Coast

225

Các mã còn lại

792

132

105

Jamaica

1+876

Tất cả các mã

660

110

106

Japan

81

Tất cả các mã

550

66

107

Jordan

962

Tất cả các mã

550

66

108

Kazakhstan

77

6, 80, 88, 90

2035

244

Kazakhstan

77

0, 4, 6, 8, 9

2035

244

Kazakhstan

77

Các mã còn lại

550

66

109

Kenya

254

Tất cả các mã

550

66

110

Korea, DPR of

850

Tất cả các mã

2112

352

111

Korea, Rep. of

82

Tất cả các mã

550

66

112

Kuwait

965

Tất cả các mã

550

66

113

Kyrgyzstan

996

Tất cả các mã

550

66

114

Laos

856

Tất cả các mã

550

66

115

Latvia

371

Tất cả các mã

2112

352

116

Lebanon

961

Tất cả các mã

550

66

117

Liberia

231

Tất cả các mã

1056

176

118

Libya

218

Tất cả các mã

1056

176

119

Liechtenstein

423

6, 7,8, 9

1386

231

Liechtstenstein

423

Các mã còn lại

550

66

120

Lithuania

370

8080, 910

550

66

Lithuania

370

37, 52, 7, 8, 9

1162

194

Lithuania

370

Các mã còn lại

1375

165

121

Luxembourg

352

Tất cả các mã

550

66

122

Macao

853

Tất cả các mã

550

66

123

Macedonia

389

7

792

132

Macedonia

389

Các mã còn lại

550

66

124

Madagascar

261

2

2640

440

Madagascar

261

Các mã còn lại

1056

176

125

Madeira

351+91

Tất cả các mã

550

66

126

Malawi

265

Tất cả các mã

825

99

127

Malaysia

60

Tất cả các mã

550

66

128

Mali

223

Tất cả các mã

660

110

129

Malta

356

Tất cả các mã

550

66

130

Marshall Isl.

692

Tất cả các mã

660

110

131

Martinique

596

69

792

132

Martinique

596

Các mã còn lại

550

66

132

Mauritania

222

Tất cả các mã

1373

229

133

Mauritius

230

Tất cả các mã

550

66

134

Mayotte Island

262

269, 639

792

132

135

Micronesia

691

Tất cả các mã

528

88

136

Midway Isl.

1+808

Tất cả các mã

550

66

137

Moldova

373

2

935

112

Moldova

373

6, 7

1386

231

Moldova

373

90

935

112

Moldova

373

Các mã còn lại

935

112

138

Monaco

377

4, 6

792

132

Monaco

377

Các mã còn lại

770

92

139

Mongolia

976

Tất cả các mã

550

66

140

Montenegro

382

6

792

132

Montenegro

382

Các mã còn lại

550

66

141

Montserrat

1+664

Tất cả các mã

770

92

142

Morocco

212

5, 6

1056

176

Morocco

212

Các mã còn lại

1430

172

143

Mozambique

258

84

660

110

Mozambique

258

Các mã còn lại

550

66

144

Myanmar

95

969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52

660

110

Myanmar

95

Các mã còn lại

726

121

145

Namibia

264

Tất cả các mã

550

66

146

Nepal

977

Tất cả các mã

660

79

147

Netherlands

31

Tất cả các mã

990

119

148

Netherlands Antilles

599

Tất cả các mã

550

66

149

New Zealand

64

Tất cả các mã

550

66

150

Nicaragua

505

Tất cả các mã

528

88

151

Niger Republic

227

201, 2040

3300

550

Niger Republic

227

Các mã còn lại

660

110

152

Nigeria

234

Tất cả các mã

550

66

153

Norfolk Island

672

Tất cả các mã

3300

550

154

Norway

47

4, 58, 59, 9

528

88

Norway

47

Các mã còn lại

550

66

155

Oman

968

9

660

110

Oman

968

Các mã còn lại

550

66

156

Pakistan

92

Tất cả các mã

550

66

157

Palau

680

Tất cả các mã

792

132

158

Palestine

970

Tất cả các mã

550

66

159

Panama

507

Tất cả các mã

550

66

160

Paraguay

595

Tất cả các mã

550

66

161

Peru

51

Tất cả các mã

550

66

162

Philippines

63

Tất cả các mã

550

66

163

Poland

48

6907, 720, 7280, 8811, 22

1505

251

Poland

48

Các mã còn lại

550

66

164

Portugal

351

Tất cả các mã

550

66

165

Puerto Rico

1+787

Tất cả các mã

550

66

166

Qatar

974

Tất cả các mã

715

86

167

Reunion Island

262

692, 693

792

132

168

Romania

40

Tất cả các mã

550

66

169

Russia

7

954

7484

1247

Russia

7

840, 9

1375

165

Russia

7

Các mã còn lại

770

92

170

Ruwanda

250

Tất cả các mã

550

66

171

Saipan (Mariana)

1+670

Tất cả các mã

550

66

172

San Marino

378

Tất cả các mã

2640

440

173

Sao Tome and Principe

239

Tất cả các mã

2640

440

174

Saudi Arabia

966

Tất cả các mã

550

66

175

Senegal Republic

221

Tất cả các mã

1056

176

176

Serbia

381

Tất cả các mã

792

132

177

Seychelles Island

248

Tất cả các mã

1386

231

178

Sierra Leone

232

Tất cả các mã

1056

176

179

Singapore

65

Tất cả các mã

550

66

180

Slovakia

421

Tất cả các mã

550

66

181

Slovenia

386

43, 49

1056

176

Slovenia

386

Các mã còn lại

550

66

182

Somalia

252

Tất cả các mã

1386

231

183

South Africa

27

210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150

1386

231

South Africa

27

1, 2, 3, 4, 5, 8

660

110

South Africa

27

Các mã còn lại

715

86

184

South Sudan

211

Tất cả các mã

660

110

185

Spain

34

51, 901, 902

1782

297

Spain

34

Các mã còn lại

550

66

186

Sri Lanka

94

Tất cả các mã

550

66

187

St Helena

290

Tất cả các mã

3630

605

188

St Pierre & Miquelen

508

Tất cả các mã

792

132

189

St Vicent & Grenadines

1+784

Tất cả các mã

528

88

190

St. Kitts & Nevis

1+869

Tất cả các mã

528

88

191

St. Lucia

1+758

Tất cả các mã

528

88

192

Sudan

249

Tất cả các mã

550

66

193

Swaziland

268

Tất cả các mã

550

66

194

Sweeden

46

Tất cả các mã

550

66

195

Switzerland

41

74, 76, 77, 79, 860

1056

176

Switzerland

41

Các mã còn lại

550

66

196

Syria

963

Tất cả các mã

550

66

197

Taiwan

886

Tất cả các mã

550

66

198

Tajikistan

992

Tất cả các mã

550

66

199

Tanzania

255

Tất cả các mã

726

121

200

Thailand

66

Tất cả các mã

550

66

201

Timor-Leste

670

Tất cả các mã

3300

550

202

Trinidad &Tobago

1+868

Tất cả các mã

550

66

203

Tunisia

216

Tất cả các mã

1162

194

204

Turkey

90

510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097

1540

185

Turkey

90

5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164)

715

86

Turkey

90

Các mã còn lại

770

92

205

Turkmenistan

993

Tất cả các mã

550

66

206

Turks and Caicos Isl.

1+649

Tất cả các mã

528

88

207

Tuvalu

688

Tất cả các mã

2640

440

208

Uganda

256

Tất cả các mã

935

112

209

Ukraine

380

Tất cả các mã

550

66

210

United Arab Emirates

971

Tất cả các mã

770

92

211

United Kingdom

44

208779, 70, 76, 84, 87

1782

297

United Kingdom

44

50, 80

1386

231

United Kingdom

44

Các mã còn lại

550

66

212

Uruguay

598

Tất cả các mã

550

66

213

USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808)

1

Tất cả các mã

550

66

214

Uzbekistan

998

Tất cả các mã

550

66

215

Vatican City

379

Tất cả các mã

550

66

216

Venezuela

58

Tất cả các mã

550

66

217

Wake Isl.

1+808

Tất cả các mã

550

66

218

Wallis & Fortuna Isl.

681

Tất cả các mã

2640

440

219

Western Sahara

21

Tất cả các mã

550

66

220

Yemen Republic

967

Tất cả các mã

550

66

221

Zambia

260

Tất cả các mã

880

106

222

Zimbabwe

263

11, 23, 71, 73, 77, 91, 953

1782

297

Zimbabwe

263

Các mã còn lại

550

66

LƯU Ý:

- Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 6 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 1s.

- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.

2. Bảng giá cước một số hướng tính theo phương thức block 60s + 60s

STT

Quốc gia (Vùng lãnh thổ)

Mã nước

Mã vùng

Giá cước sau VAT (vnđ)

60s đầu

60s tiếp theo

1

Nauru

674

Tất cả các mã

34.320

34.320

2

Papua New Guinea

675

Tất cả các mã

51.282

51.282

3

Tonga

676

Tất cả các mã

28.050

28.050

4

Vanuatu

678

Tất cả các mã

28.050

28.050

5

Western Samoa

685

Tất cả các mã

28.050

28.050

6

Kiribati

686

Tất cả các mã

26.400

26.400

7

Niue

683

Tất cả các mã

44.880

44.880

8

Haiti

509

Tất cả các mã

6.600

6.600

9

New Caledonia

687

Tất cả các mã

5.280

5.280

10

Tokelau

690

Tất cả các mã

44.880

44.880

11

Cook Islands

682

Tất cả các mã

17.820

17.820

12

Mexico

52

Tất cả các mã

4.114

4.114

13

Solomon Islands

677

Tất cả các mã

25.300

25.300

14

American Samoa

1684

Tất cả các mã

4.114

4.114

15

French Polynesia

689

Tất cả các mã

7.920

7.920

16

Lesotho (mã vùng 6)

266

6

5.280

5.280

Lesotho (các mã vùng còn lại)

266

Các mã còn lại

5.280

5.280

17

Fiji

679

Tất cả các mã

6.600

6.600

18

Maldives

960

Tất cả các mã

17.820

17.820

19

Suriname

597

Tất cả các mã

6.600

6.600

20

Togo

228

Tất cả các mã

10.560

10.560

LƯU Ý:

- Phương thức tính cước Cước được tính theo block 60 giây đầu và 60 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 60 giây đầu tính cước 01 block 60 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 60 giây được làm tròn thành 60 giây.

- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.

VNPT Money

VNPT Money

Download

VNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn