VNPT DMS

VNPT DMS

VNPT DMS - (VNPT Distribution Management System) là hệ thống quản lý kênh phân phối và bán hàng trực tuyến giúp cho các Doanh nghiệp quản lý:

  • Các Nhà phân phối,
  • Các Điểm bán lẻ,
  • Đội ngũ Nhân viên kinh doanh
  • Cửa hàng, Chuỗi cửa hàng trực thuộc...

với chi phí thấp nhất dựa trên mô hình Điện toán đám mây

Lợi ích dịch vụ:

Cung cấp giải pháp quản lý kênh phân phối trên nền tảng web cho các đơn vị
Đối tượng sử dụng:

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại vừa và nhỏ

Các sản phẩm tương tự Các sản phẩm tương tự

VNPT ERP

Dịch vụ công nghệ thông tin