17:22 |28/06/2022

Thông báo Thanh lý cáp đồng thu hồi (Đợt 1) năm 2022 và Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Thông báo Thanh lý cáp đồng thu hồi (Đợt 1) năm 2022 và Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
  1. Quyết định số 863/QĐ-VNPT HGG-KHKT ngày 27/06/2022 về việc Thanh lý cáp đồng thu hồi (đợt 1) năm 2022
  2. Quyết định số 867/QĐ-VNPT HGG-KHKT ngày 28/06/2022 về việc Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.