10:29 |15/04/2022

Print

Cách xử lý HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Cách xử lý HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78/2021/TT-BTC vừa được đưa ra với nhiều điểm mới về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT). Trong đó, có quy định về cách thức xử lý đối với HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót. Cụ thể ra sao, có gì thay đổi so với quy định cũ? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Với hóa đơn điện tử

Với hóa đơn điện tử có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh/ thay thế theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

- Người bán phải thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót (theo mẫu số 04/SS-HĐĐT)

- Hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước, hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó phát sinh việc hủy/chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:

Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (theo mẫu).

Nếu HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót:

Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót:

Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Nếu giá trị trên hóa đơn có sai sót, cần tiến hành điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) theo đúng với thực tế điều chỉnh.

2. Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử , theo quy định của Thông tư 78, sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, nếu thiếu dữ liệu HĐĐT tại bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế, người bán cần gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung.

Trong trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót, người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Tiếp đó, việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cần đảm bảo đủ các thông tin vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP):

- Ký hiệu mẫu số hóa đơn

- Ký hiệu hóa đơn

- Số hóa đơn

Bên cạnh đó, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả HĐĐT bị hủy) sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.


Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

Ứng dụng
Vinaphone Plus

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.

VNPT Money

VNPT Money

Download

VNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn