Xem Thêm
VNPT đã sẵn sàng hạ tầng viễn thông – CNTT phục vụ hội nghị WEF ASEAN 2018

Sau thời gian khẩn trương huy động mọi nguồn lực để triển khai hạ tầng kết nối các dịch vụ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hiện VNPT đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng hạ tầng viễn thông - CNTT phục vụ Hội nghị WEF ASEAN 2018

Chủ Nhật 17/03/2019 18:24

Xem Thêm