00:00 08/10/2019

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 3/2019 tại Bạc Liêu

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 3/2019 tại Bạc Liêu.

Nguồn: vnpt.com.vn