Báo cáo chất lượng dịch vụ

Bản tiếp nhận Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Bản tiếp nhận Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

Thứ Năm 09/07/2020 17:06

Chi tiết

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Thứ Năm 09/07/2020 17:03

Chi tiết

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.

Thứ Năm 09/07/2020 13:35

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.

Thứ Năm 18/06/2020 13:50

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Thứ Năm 18/06/2020 11:31

Chi tiết