Báo cáo chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất (SMS)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất (SMS)

Thứ Hai 22/05/2017 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp - tự nguyện áp dụng

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp – tự nguyện áp dụng

Thứ Bảy 10/10/2015 00:00

Chi tiết