Báo cáo chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp - tự nguyện áp dụng.

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp – tự nguyện áp dụng.

Thứ Bảy 10/10/2015 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

Thứ Hai 14/09/2015 00:00

Chi tiết