Báo cáo chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Thứ Tư 24/05/2017 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố chất lượng dịch vụ: Truyền hình cáp giao thức Internet - IPTV

Chủ Nhật 23/04/2017 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Thứ Ba 16/08/2016 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp - tự nguyện áp dụng.

Bản công bố chất lượng dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng VNPT cung cấp – tự nguyện áp dụng.

Thứ Bảy 10/10/2015 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ MyTV

Thứ Hai 14/09/2015 00:00

Chi tiết