Báo cáo chất lượng dịch vụ

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thứ Tư 22/09/2021 00:00

Chi tiết

Danh sách giấy chứng nhận hợp chuẩn các hệ thống công nghệ thông tin

Chứng nhận hợp chuẩn hệ thống VNPT iOffice v5.0.0 đáp ứng theo Quyết định 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/20220 của Bộ Thông tin và truyền thông: https://tinyurl.com/czk7zdwu

Thứ Hai 23/08/2021 16:10

Chi tiết

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA, LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.

Thứ Ba 22/06/2021 00:00

Chi tiết

VÙNG PHỦ SÓNG CÚA VNPT

VÙNG PHỦ SÓNG CÚA VNPT

Thứ Tư 09/12/2020 11:55

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Thứ Năm 18/06/2020 11:31

Chi tiết