Báo cáo chất lượng dịch vụ

Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Thứ Tư 15/07/2020 16:42

Chi tiết

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Thứ Năm 09/07/2020 17:03

Chi tiết

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA, LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.

Thứ Năm 09/07/2020 13:35

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Thứ Năm 18/06/2020 11:31

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Thứ Năm 18/06/2020 11:25

Chi tiết