00:00 22/06/2021

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA, LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo

Nguồn: vnpt.com.vn