13:35 09/07/2020

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA, LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo

Nguồn: vnpt.com.vn