Kết quả kiểm tra định kỳ

Tự kiểm tra tuân thủ chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình các địa bàn VNPT tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang

Tự kiểm tra tuân thủ chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình các địa bàn VNPT tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang

Thứ Tư 22/09/2021 16:40

Chi tiết

Điều chỉnh địa bàn đo kiểm trong kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm CLDV năm 2021

Điều chỉnh địa bàn đo kiểm trong kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm CLDV năm 2021

Thứ Tư 22/09/2021 16:34

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2021

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2021

Thứ Tư 22/09/2021 16:31

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang Quý II-2021

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang Quý II-2021

Thứ Tư 15/09/2021 16:39

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bến Tre Quý I-2021

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bến Tre Quý I-2021

Thứ Tư 15/09/2021 16:36

Chi tiết