Kết quả kiểm tra định kỳ

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2021

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2021

Thứ Tư 22/09/2021 16:31

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang Quý II-2021

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang Quý II-2021

Thứ Tư 15/09/2021 16:39

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bến Tre Quý I-2021

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bến Tre Quý I-2021

Thứ Tư 15/09/2021 16:36

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Quý IV Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Quý IV Năm 2020

Thứ Ba 23/02/2021 16:36

Chi tiết

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh An Giang - Quý IV Năm 2020

Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại địa bàn tỉnh An Giang - Quý IV Năm 2020

Thứ Ba 23/02/2021 16:35

Chi tiết