16:10 23/08/2021

Danh sách giấy chứng nhận hợp chuẩn các hệ thống công nghệ thông tin

1. Hệ thống Quản lý văn bản điều hành VNPT ioffice:

- Chứng nhận hợp chuẩn hệ thống VNPT iOffice v5.0.0 đáp ứng theo Quyết định 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/20220 của Bộ Thông tin và truyền thông:

Tải file chứng nhận

2. Hệ thống Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu VXP:

- Chứng nhận hợp chuẩn hệ thống VXP v2.0.1 đáp ứng theo Văn bản 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục tin học hóa- Bộ Thông tin và truyền thông:

Tải file chứng nhận 

Nguồn: vnpt.com.vn