00:00 03/08/2023

Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Nguồn: vnpt.com.vn