11:25 18/06/2020

Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

https://drive.google.com/file/d/1OdTRosssSUi0tUDoxCumsCAmxq2diW1X/view?usp=sharing

Nguồn: vnpt.com.vn