00:00 17/07/2019

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON quý 2/2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON quý 2/2019.

Nguồn: vnpt.com.vn