21:49 17/03/2019

Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố


Hiện VNPT đã xây dựng và làm chủ nhiều sản phẩm, dịch vụ cốt lõi ở nhóm khách hàng Chính phủ điện tử. Đến tháng 12/2018, bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã hiện diện tại 51 tỉnh, thành phố.

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại