18:13 24/03/2023

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VINAPHONE TẠI NGHỆ AN


Huyện Tên điểm CCDVVT ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH TÊN DN
 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Số liên hệ
AS Nguyễn Trọng Giáp Thôn 4-5, Lạng Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943196595
AS Thà Sang X. 6, Xã Khai Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 949594161
AS Sỹ Lam X. 6, Đức Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945119828
AS Cửa Hàng Giao Dịch K. 4 K. 4 Thị trấn Anh Sơn Cố định của DN VT   826935777
AS Cửa Hàng Giao Dịch K. 5 K. 5, Thị Trấn, Anh Sơn Cố định của DN VT   917589777
AS Thắng Hiền Thôn 4, Hội Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977825033
AS Phú Huyền X. 10, Xã Tường Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 941495789
AS Trần Huy Quyết Thôn Long Thọ, Thọ Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945726545
AS Vi Văn Vỹ Tân Bình, Bình sơn, Anh sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 845267888
AS Nguyễn Trường Sơn Thôn Cẩm Lợi, Cẩm Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917093753
AS Nguyễn Thị Thu Hương Thôn Cây Chanh, Đỉnh Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917054377
AS Lê Văn Tuấn Thôn 1, Tào Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 835039567
AS Hoàng Hiệp Tổ dân phố 2, Thị Trấn Anh Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917005333
CO Trần Văn Hưng Bản Tông, Xã Bình Chuẩn, Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 848572789
CO Thắng Huyền Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 911169987
CO Lê Ngọc Thành K. 4, Thị Trấn, Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 944755999
CO Phan Hoài Nam Liên Sơn, Lục Dạ, Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 855789125
CO Cửa Hàng Giao Dịch Con Cuông K. 5, Thị Trấn, Con Cuông Cố định của DN VT   941589567
DC Trần Thị Thu Hiền X. 1, Diễn Quảng, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 938666968
DC Nguyễn Văn Đường Đồng Hà, Diễn Vạn, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 963219656
DC Ngô Sỹ Hiệu X. Nam Xuân, Xã Diễn Xuân, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 964663236
DC Thế Duyệt K. Nam, Diễn Hồng, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 987274585
DC Huyền Cường X. Nam Xuân, Diễn Xuân, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 842333777
DC Cao Thị Nguyệt X. 8, Diễn Thành, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 978088789
DC Hoàng Anh X. 5, Diễn Mỹ, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 968020333
DC Hoàng Tâm X. 5, Xã Diễn Lâm, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 987749996
DC Chung Trà Thôn Ngọc Mỹ, Diễn Hùng, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 983876168
DC Nguyễn Văn Hải X. 7, Diễn Thọ, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 919612688
DC Nguyễn Khắc Phi X. Tân Nam, Diễn Thái, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 961780678
DC Lợi Hà X. 3, Diễn Mỹ, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945044345
DC Cửa Hàng Giao Dịch Yên Lý X. 9, Xã Diễn Yên, Diễn Châu Cố định của DN VT   828331567
DC Cửa Hàng Giao Dịch Diễn Châu K. 4, Thị trấn, Diễn Châu Cố định của DN VT   357646201
DC Hải Thành Hướng Dương, Diễn Phong, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 974366777
DC Trung Hoài X. 7, Diễn Hải, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977626186
DC Khánh Điệp Trường Tiến, Diễn Ngọc, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 973628787
DC Hoàng Đức K. 3, Thị Trấn, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 913322555
DC Đức Anh Diễn An, Diễn Châu,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 397002601
DC Cao Hiệp X. 15, Xã  Diễn Trung, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 868886678
DC Sơn Hải X. 12, Diễn Phú, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 842213789
DL Tất Thiện Mobile X. 15, Xã Thượng Sơn, Đô lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 972893106
DL Đức Hiến X. 11, Xã Thượng Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 339343777
DL Cửa Hàng Giao Dịch  Đô Lương K. 6, Thị trấn, Đô Lương Cố định của DN VT   915255567
DL Trần Thị Dung X. Đại Đồng, Thịnh Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 971773567
DL Nguyễn Hữu Đức Trung Sơn, Đô Lương,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 984373637
DL Khắc Thiện.Mobile X. Chợ, Xã Minh Sơn, Đô lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 819585222
DL Nguyễn Tất Lợi Minh Sơn, Đô Lương,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 988707020
DL Ngô Trí Tiệp K. 3, Thị Trấn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 989187187
DL Lê Trọng An X. 3, Xã Lưu Sơn, Đô lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 973079777
DL Hoàng Luân X. 5, Xã Nam Sơn, Đô lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 974878787
DL Quốc Tuấn Store X. Phố, Xã Giang Sơn Đông, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 987472555
DL Hòa Thắm X. Chợ, Giang Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 975146614
DL Hoàng Phúc X. 10, Xã Trù Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 971064064
DL Phan Công Thiết Bồi Sơn, Đô Lương,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 971937555
DL Lê Văn Vịnh Đại Sơn, Đô Lương,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 986603438
DL Cúc Tiệp X. 4, Xã Lam Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 914444700
DL Hoàng Văn Cường X. 1, Bài Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976956909
DL Đậu Văn Nhớ X. 2, Giang Sơn Tây, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 962888777
DL Lê Hữu Dũng X. 5, Quang Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 852326777
DL Giáp Nga X. Chợ mới, Xã Thái Sơn, Đô Lương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976999272
HN Phan Thị Vân X. 4, Xã Nam Giang, Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 936181003
HN Bạch Thị Huyền X. 1, Xã Châu Nhân, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 947302898
HN Đại Lý Anh Khoa X. 7, Xã Châu Nhân, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 985608297
HN Hiếu Dũng Chợ Phủ, K. 9, thị trấn Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 984940855
HN Nguyễn Văn Trương X. Chợ Già, Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 911167798
HN Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Nguyên K. 9, Thị trấn, Hưng Nguyên Cố định của DN VT   888102999
KS Ngô Ngọc Tú Bản Xốp Tu, Xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 857602999
KS Sim Thẻ Dũng Thuỷ Bản Trung Tâm, Xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916524666
KS Cửa Hàng Giao Dịch Kỳ Sơn K. 4, Thị Trấn, Kỳ Sơn Cố định của DN VT   915727678
KS Sim Thẻ Thống Thể Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916266234
KS Đại lý Sim Thẻ Phong Cảnh Huồi cáng 1, Xã Bắc lý, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945139777
KS Vi Văn Hải Bản Khe Tang, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942348678
KS Đinh Văn Minh Bản Hồi Đun, Xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917008806
KS Quang Dũng Bản Trung tâm, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 835566777
NA Võ Kim Chung Xóm 5, Nam Kim, Nam Đàn  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 966374999
NA Tống Lợi X. Tân Hoa, Xã trung Phúc Cường Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 985473999
NA Chị Vinh Xóm 3, Nam Thanh, Nam Đàn  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 911166726
NA Cửa Hàng Giao Dịch Nam Đàn K. Phan Bội Châu, Thị trấn,  Nam Đàn Cố định của DN VT   913550195
NA Đặng Hoan X. Trung Cần, Xã Trung Phúc Cường Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 941241345
NA Hồ Viết Song X. 3, Xã Nam Anh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 966020567
NA Trần Cao Công K. Sa Nam, Thị Trấn Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 888205737
NL Cửa Hàng Giao Dịch Quán Hành K. 4 Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc Cố định của DN VT   949515282
NL Hoàng Thị Hải Yến X. 10, Nghi Phương, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977362444
NL Vân Nhã X. Xuân Trang, Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977069003
NL Bảo Châu X. Chợ Quán, Nghi Hoa, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 983435444
NL Phương Huyền X. 3, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 978885883
NL Trần Thị Hằng X. Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912363609
NL Thành Lộc K. 1 Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945277017
NL Long Hiếu X. 8, Nghi Công Nam, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977574429
NL Hồng Tư X. 6, Xã Nghi Thạch, Nghi lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912841118
NL Phan Công Thắng X. Yên Phúc, Nghi Diên, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 833771166
NL Nguyễn Thị Huệ X. Bắc Kim Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 814237797
NL Trần Thị Hoa Mai X. Trường An, Nghi Trường, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942605418
NL Nguyễn Thị Yến X. 6, Nghi Trung, Nghi Lộc,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942389594
NL Đặng Thị Huế Phúc Thọ, Nghi Lộc,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 356268076
ND Quý Chung X. Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915707268
ND Tiến Nghĩa X. Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 985808868
ND Anh Dũng X. Hồng Tiến, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 933176999
ND Nguyễn Khánh Thông X. Hồng Quý, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 971377999
ND An Hiên X. Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 763133777
ND Cửa Hàng Giao Dịch Nghĩa Đàn Tân Minh, Thị Trấn, Nghĩa Đàn Cố định của DN VT   913356365
ND Kiên Hoa X. Hải Lào, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 963577640
ND Đinh Thiên Tài Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn,    Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 968819777
ND Cao Văn Minh K. Tân Hoà, Thị Trấn Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 936004286
ND Lê Đức Hạnh X. Đông Nam, Xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 961492678
ND Hoa Nghi X. Xuân Phong, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 936310533
ND Tăng Đình Tuấn X. Phúc Khánh, Xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 904218777
ND Trần Văn Sơn X. Mai Liên, Xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976967878
QP Thái Minh Quang Bản Liên Hợp, Xã Tri Lễ, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 962584789
QP Mạnh Hương Bản Liên Hợp, Xã Tri Lễ, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 828295295
QP Phong Vân K. Đông Sơn, Thị Trấn Kim Sơn, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976344678
QP Phạm Thị Thắm Bản Liên Hợp, Xã Tri Lễ, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912355338
QP Cửa Hàng Giao Dịch Quế phong K. Tây Sơn, Thị trấn Kim sơn, Quế phong Cố định của DN VT   825882555
QP Lô Văn Kế Bản Phả Pạt, Xã Cắm Muộn, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 839437888
QC Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Châu K. 2, Thị trấn, Quỳ Châu Cố định của DN VT   917212686
QC Hải Anh K. 2, Thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 961364333
QC Vi Thị Mong Bản Ban, Xã Châu Phong, Quỳ Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 818100444
QC Lê Minh Tuấn Bản Kẻ Khoang, Xã Châu Bình, Quỳ Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 844505777
QC Đinh Hữu Quyết Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 843054555
QH Cửa Hàng Giao Dịch Châu Quang X. 6, Châu Quang, Quỳ Hợp Cố định của DN VT   946040386
QH Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh X. Dinh, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp Cố định của DN VT   383987234
QH Hiếu Lý K. 13, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917905234
QH Hội Dũng X. Tân Mỹ, Xã Tam Hợp, Quỳ Hơp Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 365724999
QH Duy Mạnh X. Đồng Sòng, Xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 984409333
QH Trung Thành Xã Châu Hồng, Quỳ Hợp,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 967444678
QH Hùng Thành QL 48C, Xã Châu Lý, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943296777
QH Hạnh Đào QL 48C, Xã Tam Hợp, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 978809566
QH Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp K. Đông Hồ, Thị trấn, Quỳ Hợp Cố định của DN VT   946578989
QL Biên Bích X. 2, Xã Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 982128822
QL Minh Đức K. 8, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 987701889
QL Anh Thái X. 6, Xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 963733262
QL Thắng Thao X. Tuần A, Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 983707222
QL Văn Thêm X. 5, Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 967388777
QL Hồ Diên Hòa X. 3, Tân Sơn, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977857769
QL Hồ Thị Sen X. 5, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 965369989
QL Thanh Ánh X. 6, Xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 989154733
QL Lê Hữu Cường X. 5, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 837032888
QL Lê Thị Thanh Hương Thôn hồng long, Quỳnh hồng, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942590555
QL Tài Sáu X. Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 972158656
QL Hoàng Anh Tuấn Thôn 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 966610610
QL Hải Quân K. 1, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915637637
QL Ngọc Minh X. Tuần B, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 855371999
QL Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lương X. 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu Cố định của DN VT   911176838
QL Duy Công X. Đông Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 855939777
QL Lê Thị Hằng Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 859933002
QL Mai Duy Long X. 5, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 979896198
QL Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lưu K. 1 Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu Cố định của DN VT   858270888
TK Nguyễn Quốc Thìn K. 6, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 845333777
TK Tuấn Hải Tân Thành, Xã Tân An, Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942138569
TK Trịnh Mạnh Hổ K. 6, Thị trấn, Tân Kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 848495555
TK An Phượng X. Thuận Yên, Nghĩa hoàn, Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 936395456
TK Văn Luật K. 6, Thị trấn, Tân Kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976449559
TK Anh Văn Tân Đông, Xã Đồng Văn, Tân Kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 971565268
TK Hoàng Văn Công X. Chợ, Nghĩa Bình, Tân kỳ  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 946251817
TK Nguyễn Duy Kỳ X. 6, Tân hương, Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 822199777
TK Lê Chư Kỳ X. 7, Xã Nghĩa hành, Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 818717868
TK Cửa Hàng Giao Dịch Tân kỳ K. 7, Thị trấn, Tân Kỳ Cố định của DN VT   916790929
TO Hoàng Văn Thiên X. Trường Sơn, Xã Đại Đồng, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 985220337
TO Đăng Mính Chợ Tàu, Xã Ngọc Sơn, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 373336339
TO Nguyễn Thị Chín X. chợ chùa, Xã Phong Thịnh, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945467819
TO Phạm Viết Hiền X. 5, Xã Thanh Mỹ, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 819672678
TO Võ Bá Hùng K. 3A, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917256566
TO Nguyễn Thành Luân X. Liên Chung, Phong Thịnh, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 886961565
TO Đặng Hà Giang X. 4, Xã Hạnh Lâm, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 828493789
TO Trần Thị Hoài Phương X. 4, Xã Hạnh Lâm, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 949000699
TO Trần Thanh Bình K. 3A, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 914447949
TO Nguyễn Hữu Phượng X. Long Biên, Thanh Long, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 823072935
TO Sỹ Hùng X. 3, Xã Hạnh Lâm, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915231567
TO Võ Trọng Đồng X. Dương Trung, Thanh Dương, Thanh Chương, Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 888777898
TO Cửa Hàng Giao Dịch Thanh Chương K. 2A, Thị trấn, Thanh Chương Cố định của DN VT   824093888
TO Nguyễn Đình Dũng X. Bích thị, xã Thanh Giang, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 976299203
TO Nguyễn Hữu Tân Tôn Minh tân, xã Võ Liệt, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 886234777
TO Đặng Thành Linh Thôn Thanh Đồng 2, Xã Thanh Đồng, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917874784
TO Trần Văn Lĩnh Chợ Rộ, Xã Võ Liệt, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 853266276
TO Lê Khắc Việt Thôn Giang Nam, Thanh Giang, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 833409345
TD Nguyễn Hoàng Lĩnh Khe Bố, Xã Tam Quang, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916116765
TD Quốc Hoàn Hoà bắc, Thạch giám, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 859158456
TD Đinh Văn Lĩnh Xiềng Nứa, Xã Yên Na, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917909655
TD Lý Hồng Hòa Tân, Thị trấn Hòa Bình, Tương dương Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 946822989
TD Cửa Hàng Giao Dịch Tương Dương Hòa Bắc, Hoà Bình, Tương Dương Cố định của DN VT   949362688
YT Bác Cảnh K. 2, Thị trấn Yên Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 944410925
YT Mai Nguyệt Minh X. 2, Văn Thành, Yên Thành,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 919361965
YT Cửa Hàng Giao Dịch Yên Thành K. 2 Thị trấn Yên Thành Cố định của DN VT   912742233
YT Hồng Hoan X. 6, Xã Đức Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 817185678
YT Hồng Thắm X. Chợ Mọ, Xã Hậu Thành, Yên Thành  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 989918535
YT Thế Nghĩa X. Chợ, Xã Mã Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 965876456
YT Đắc Thuận X. Thị Tứ, Xã Tân Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945797976
YT Nguyễn Thị Hậu X. 10,Xã Sơn Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 852806379
YT Tình Anh X. Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 816410999
YT Trần Đức Lưu X. 10, Xã Bảo Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 975103777
YT Trần Khắc Thành Công Thành, Yên Thành,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 984131313
YT Hoàng Trung X. 3, Xã Lăng Thành, Yên Thành    Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 988116386
YT Thành Trinh X. Mới, Xã Minh Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917005323
YT Trần Văn Quyết X. Thị Tứ, Xã Tây Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 979764555
YT Cao Thị Loan X. Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912913495
YT Công mậu X. 6, Xã Trung Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 845191789
YT Hằng Thi Ngã 4, Long Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 914775688
YT Đặng Thị Thủy X. 6, Bắc Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942999857
YT Nguyễn Thị Hoa X. 6, Tăng Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 813535777
YT Nguyễn Thị Khánh Huyền X. 5, Xã Liên Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 889666993
YT Mạnh Cường X. ĐôngTháp, Xã Vĩnh Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943049484
V1 Nguyễn Thị Lan Anh 153 Trần Hưng Đạo, P. Đội Cung, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977848093
V1 Nguyễn Văn Thoan 338 Nguyễn Trường Tộ, Hưng Đông, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945556767
V1 Nguyễn Văn Tuân 304 Đặng Thai Mai, Hưng Đông, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 986911859
V1 Nguyễn Thị Hằng  74 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, Vinh1 Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917047137
V1 Đồng Quang Hưng 176 Đặng Thái Thân, P. Quang Trung, TP Vinh  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 911373737
V1 Nguyễn Thị Thương 320 Cao Huy Tuấn, X. 3, Nghi Kim, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 948389387
V1 An Nam 82 Chu Văn An, Lê Lợi, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 941373737
V1 Nguyễn Văn Huy 224 Phạm Hồng Thái, Vinh Tân, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 981211212
V1 Hòa Thanh Số 25, Đường Lê Huân, Hồng Sơn, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 966237666
V1 Cửa Hàng Giao Dịch Phượng Hoàng 181 Nguyễn Du, P. Trung Đô, TP Vinh Cố định của DN VT   915238387
V1 Cửa Hàng Giao Dịch Đội Cung 160 Trần Hưng Đạo,  P. Đội Cung, TP Vinh Cố định của DN VT   948662510
V1 Trần Thị An 232 Phạm Hồng Thái, Vinh Tân, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915050929
V1 Đặng Thị Thủy 116 Lệ Ninh, Quán Bàu, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916594591
V1 Trần Thị Hoà 07 Minh Khai, P. Lê Mao, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912590945
V1 Lê Thị Thảo 43 Nguyễn Du, Trung Đô, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 948336356
V1 Nguyễn Hữu Tuân 119 Phan Đình Phùng, Cửa Nam, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 932306678
V1 Hoàng Ngọc Cường 18 Trần Nguyên Hãn, Đông Vĩnh, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 973879345
V1 Trần Thị Duân 46 Thái Phiên, P. Hồng Sơn, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 932215567
V1 Nguyễn Thị Nhung 197 Lê Duẩn, Trung Đô, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 946675462
V1 Trần Hữu Tài Chợ Ga, P. Lê Lợi, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 352239338
V1 Hoàng Đức Thế Bến Xe Chợ, Vinh Tân, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916231234
V1 Trịnh Xuân Phong 87 Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Vinh1 Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 918591982
V1 Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Bắc 73 Lê Lợi, P. Lê Lợi, TP Vinh Cố định của DN VT   913146686
V1 Nguyễn Văn Hùng 17 Minh Khai, P. Lê Mao, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945912666
V1 Nguyễn Thị Nhung 45 Trần Nhật Duật, Đông Vĩnh, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 836687789
V1 Đậu Thị Thủy 49 Đặng Thái Thân, Cửa Nam, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 979413941
V1 Tính Tâm X. 03, Xã Hưng Chính, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915690082
V1 Vũ Duy Kỳ 349/13 Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 978324888
V1 Nguyễn Văn Quân X. 3, Xã Hưng Chính, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977505053
V1 Hoàng Thị Na 200 Hồng Bàng, P. Lê Mao, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 948781678
V1 Nguyễn Thị Hà 24 Nguyễn Thị Định, P. Quang Trung, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912882988
V1 Nguyễn Thị Nga 298 Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng Đông, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917072033
V1 Nguyễn Thị Minh Hà X. 7, Xã Nghi Kim, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 987931290
V2 Trần Thị Hoài Thu X. 5, Xã Nghi Liên, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917093028
V2 Lê Thị Việt Hà X. Kim Liên, Nghi Liên, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 813148111
V2 Hồ Thị Vân 02 Võ Thị Sáu, P. Trường Thi, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 968898885
V2 Giang Hữu 38 Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945330555
V2 Lê Văn An 04 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 911333933
V2 Đào Thị Tú Lâm 2 Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, Tp. Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 387284748
V2 Đỗ Văn Dương 10A Minh Khai, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915966599
V2 Nguyễn Duy Thắng 02 Nguyễn Viết Xuân, P Hưng Dũng, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 948598598
V2 Trần Thị Đường 357 Nguyễn Văn Cừ,  P. Hưng Bình, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943816777
V2 Hùng Hải Anh 31 Phan Đăng Lưu, P. Hưng Dũng, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 979839777
V2 Cửa Hàng Giao Dịch Trung Tâm Kinh doanh 01 Hồ Tùng Mậu  P. Hưng Bình Cố định của DN VT   915127999
V2 Cửa Hàng Giao Dịch 32 Đường Lê Nin, P. Hưng Dũng, TP Vinh Cố định của DN VT   949019898
V2 Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Lộc Đường Lê Viết Thuật,  Xã Hưng Lộc, TP Vinh Cố định của DN VT   945686222
V2 Võ Đình Minh 19/58 Phạm Đình Toái, Hà Huy Tập, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977122188
V2 Đinh Thị Trang QL 46, X. Trung Tâm, Xã Nghi Ân, Tp. Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 972561999
V2 Chu Thị Hoài 66 Hoàng Phan Thái, Nghi phú, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 916259777
V2 Nguyễn Đức Hà 37 Hồ Sỹ Dương, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917026189
V2 Ngô Sỹ Chiến Trường Thi, Vinh,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 926500000
V2 Hồ Đức Vượng 163 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 836755678
V2 Nguyễn Văn Nhật 53A Bạch Liêu, P. Bến Thủy, Tp. Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 986567444
V2 Lê Văn Quân 157 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 978655117
V2 Nguyễn Trọng Tuấn 102 Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 914883300
V2 Lê Quang Huy 26 Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943655638
V2 Lê Quyết Thắng 55 Trường Tiến K16,  Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912646234
V2 Hải Lượng 85 Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917095268
V2 Phan Thị Liên 14 Mai Lão Bạng, Xã Nghi Phú, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 945585859
V2 Tống Thị Hoài 79 Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942209668
V2 Nguyễn Thị Kim Dung Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 942236118
V2 Điện Thoại DĐ Toàn Thủy 149 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 941518885
V2 Trần Xuân Đào 20 Minh Khai, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 919363766
V2 Phan Thị Vịnh 362 Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 917001277
V2 Dương Thị Hiền Lương 08 Trường Tiến, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 915126661
V2 Nguyễn Thị Thuý Hằng Lê Quý Đôn, Xã Nghi Đức, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 932358485
V2 Trần Văn Dũng X. Phong Khánh, Xã Hưng Hòa, Tp. Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 832461222
V2 Nguyễn Đình Thuận 15 Tuệ Tĩnh, P. Hà Huy Tập, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 964251979
V2 Cao Cự Đức 53 Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 889234555
V2 Lê Văn Đào 117 Trương Văn Lĩnh, Nghi Phú, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912334773
V2 Lê Thanh Tuấn 136 Đường Hà Huy Tập, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 773373737
V2 Đồng Quang Hưng 09 Nguyễn Kiệm, P. Trường Th, TP Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 944545445
V2 Dương Xuân Ngãi X. 5, Xã Nghi Phú, Vinh Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 943936868
CL Cường mobile K. Yên Sơn, P. Nghi Thủy, Cửa Lò Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 843867777
CL Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Lò Số 11, Đường Bình Minh, Cữa Lò Cố định của DN VT   948512345
CL Đại Lý Khánh Hương K. 2, P. Thu Thủy, Cửa Lò Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 918985986
CL Đăng Yến K. Hải Giang II, Nghi Hải, Cửa Lò Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 886709989
QL Huy Thắng K. 2 An Thịnh, P. Quỳnh Thiện, Hoàng Mai Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 386272829
QL Nguyễn Văn Toán K. 12, P.Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 368683386
QL Hồ Sỹ Luyện K. 9, P.Quỳnh Xuân, Hoàng Mai Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 819331987
QL Nguyễn  Xuân Cường Xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 921392668
QL Cửa Hàng Giao Dịch Hoàng Mai K. 1, Thịnh Mỹ,  P. Quỳnh Thiện Cố định của DN VT   942243350
QL Lê Tiến Giang K. 11, P. Quỳnh Xuân, Hoàng Mai Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 975564777
ND Tới Minh Tân Phú, P. Hòa Hiếu, Nghĩa Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 948663789
ND Phú Minh X. 8, Nghĩa Thuận, Thái Hòa,  Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 912908567
ND Cửa Hàng Giao Dịch Thái Hòa K. Tân Thành, P Hòa Hiếu, Nghĩa Đàn Cố định của DN VT   913273276
ND Đinh Thị Thủy Tây Hồ 1, P. Quang Tiến, Thái Hòa Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 977848483
ND Hùng Chinh   X. 8, Xã Nghĩa Thuận, Thái Hòa Điểm CCDVVT uỷ quyền CTCP những trang vàng Việt Nam 941557222
Lưu ý: 
Giờ làm việc của các Điểm Cố định của DN VT
Giờ Mùa Hè: Sáng từ 06:45 đến 11:30, Chiều từ 14:00 đến 18:00
Giờ Mùa Đông: Sáng 07:00 đến 11:30, Chiều từ 13:30 đến 17:30.
Trừ các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định
Riêng điểm Trung tâm tại 01 Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Giờ Mùa Hè: Sáng từ 06:45 đến 11:30, Chiều từ 14:00 đến 21:00
Giờ Mùa Đông: Sáng 07:00 đến 11:30, Chiều từ 13:30 đến 21:00.
Trừ các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định

Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại